Oppslag i bokmålsordboka - skript

7B Intervju med professor Jensen

7B Intervju med professor Jensen

I fjor fikk Margrethe Jensen ved NTNU i Trondheim opprykk til professor, cirka ti år etter at hun var ferdig med doktorgraden. I dette intervjuet forteller hun litt om å jobbe ved universitetet.

Intervjuer: Jeg vil gjerne høre mer om jobben din. Kan du starte med å fortelle om høydepunktet i karrieren din?

Margrethe: Jeg synes at det er et vanskelig spørsmål. Det er ikke en enkelthendelse, men jeg føler en dyp glede over tverrfaglig samarbeid. Spesielt blir jeg glad når forskere fra ulike fagområder greier å publisere sammen. Jeg har en artikkel som ikke har kommet ut, men som har blitt antatt til et stort internasjonalt tidsskrift. Den er jeg veldig stolt av fordi vi var to fra mitt fag og to medisinere som jobbet sammen.

I: Du er altså mer opptatt av faget enn av din personlige karriere?

M: Definitivt.

I: Utgjør professortittelen en forskjell i jobben din?

M: Nei, i hverdagen har den ingen betydning, bortsett fra for lønna, som selvfølgelig er viktig. Likevel øker statusen etter at man har fått professortittelen. Mange sier at man har økte sjanser til å få forskningsmidler hvis en professor er prosjektleder. Dessuten er en professor forpliktet til å løfte andre enn seg selv. Det handler ikke bare om din egen karriere. Man har i tillegg ansvaret for et helt fagfelt.

I: Hvordan opplevde du prosessen fram mot å bli professor?

M: Jeg synes at den var ganske tøff. Det var nyttig å skrive søknaden, for man må skrive en grundig oversikt over forskningen sin, men det tok lang tid før jeg fikk tilbakemelding, nesten ett år. Jeg fikk først beskjed om at jeg ikke fikk opprykk. Jeg har inntrykk av at komiteen så på samarbeid som noe negativt. Fordi jeg har samarbeidet i mange av mine artikler, stilte de spørsmål ved min selvstendighet. Det var ganske tøft.

I: Vil du anbefale en karriere i akademia til andre?

M: Nei, i utgangspunktet ikke. Selv om jeg er glad i jobben min, har det vært mye motgang. På universitetet er det vanskelig å få fast jobb, så jeg vil ikke at andre skal måtte være midlertidig ansatt i år etter år, men jeg kan kanskje anbefale det til noen som har de rette egenskapene. Man må være selvstendig og forberedt på dårlig økonomi i noen år. Det holder ikke å være flink.

7B Gloser

et akademi (n) = an academy høyere lærested eller forskningsinstitutt
   altså (d) = consequently, so derfor, slik, på den måten
   antatt (i) = here: accepted her / i vitenskap: som er akseptert, godkjent for publisering i et tidsskrift
en artikkel (n) = an article her: vitenskapelig tekst om et tema, også: tekst i avis
en betydning (n) = a meaninghva noe betyr
   bortsett (i) = apart når man ser bort fra, når man ikke bryr seg om
   definitivt (d) = here: definitely her: ja, helt klart, helt sikkert
en enkelthendelse (n) = a single event en spesiell hendelse, noe spesielt som skjedde én gang
   forberedt (a) = prepared som man har forberedt, som man har planlagt og gjort seg klar til
   forpliktet (a) = liable, obliged som man har plikt til
pl forskningsmidler (pl) (n) = research funding penger som finansierer forskning
en glede (n) = a joy, a delighten lykke, en tilfredshet, noe som gjør deg glad
 å handle (om) (v) = to be about, to concern, to deal with å ha som innhold, å ha som tema, å være om
en hverdag (n) = a weekday, a working day mandag-fredag, ikke helg
et høydepunkt (n) = a highlight, a peak, a climax det beste som har skjedd, den beste hendelsen
   ingen = nobody, no one ikke noen
et inntrykk (n) = an impression en følelse, en forestilling, hvordan du tror at noe er
en intervjuer (n) = an interviewer en person som stiller spørsmålene i et intervju
en komité (n) = a committeeen gruppe som gransker, forbereder, vurderer en sak
 å løfte (v) = to lift, to raise å heve, å få opp
ei lønn (n) = payment, wage, salary penger/betaling man får for en jobb
en medisiner (n) = a medical researcher en person som jobber med eller forsker på medisin
en motgang (n) = adversity, hardship et problem, en hindring, det at noe går i mot deg
et opprykk (n) = here: advancement, promotion her: det at man får en høyere stilling
en oversikt (n) = a survey, a general view ei kort liste med hovedtrekkene i noe
en professortittel (n) = Professor title navn på stilling som professor
en prosess (n) = a process et forløp, en utvikling, hvordan noe skjer
en prosjektleder (n) = a project manager, a head of project en person som er leder/sjef for et prosjekt eller en konkret arbeidsoppgave
et samarbeid (n) = cooperation det å arbeide sammen
en selvstendighet (n) = an independence det at noen er selvstendig, det at noen kan klare seg alene
en sjanse (n) = a chance, a possibility en mulighet
en status (n) = status, standing en prestisje, en rang, ei stilling
   tverrfaglig (a) = interdisciplinary som krever samarbeid mellom flere fag

Ordklasser


a = adjektiv, d = adverb, i = perfektum partisipp, n = noun, p = preposisjon v = verb