Oppslag i bokmålsordboka - skript

7Y c)

Ord og uttrykk

7Y c) Stillinger på universitetet

Ledelse:

Rektor Rektor er øverste leder for NTNUs faglige og administrative virksomhet. Ved NTNU er rektor tilsatt for en periode på fire år om gangen.
Prorektor Prorektor er rektors stedfortreder. Det vil si den personen som representerer rektor når det er nødvendig.
Dekan Dekan er leder av et fakultet.
Prodekan Prodekan er stedfortreder for dekanen. Det vil si den personen som representerer dekanen når det er nødvendig.
Instituttleder Instituttleder er leder for et institutt.

 

Vitenskapelig ansatte:

Amanuensis Amanuensis er en lavere vitenskapelig stilling ved et universitet / en høyskole.
Dosent Dosent er en høyere vitenskapelig stilling ved et universitet / en høyskole. En dosent har kompetanse innen undervisning i tillegg til faglig bredde.
Forsker En forsker er en vitenskapelig ansatt ved et universitet, en høyskole eller andre offentlige og private forskningsinstitutter.
Førsteamanuensis Førsteamanuensis er en forsknings- og undervisningsstilling ved et universitet eller en høyskole. Stillingen krever doktorgradskompetanse.
Førstelektor Førstelektor er en undervisnings-, utviklings- og formidlings-stilling ved et universitet eller en høyskole. Stillingen krever kompetanse tilsvarende doktorgrad.
Postdoktor Postdoktor (post.doc.) er en vitenskapelig stilling ved et universitet eller en høyskole for en person med doktorgrad som ønsker å kvalifisere seg for arbeid i vitenskapelige toppstillinger. En postdoktor er ansatt for åremål i en periode på to til fire år for å gjennomføre et godkjent forskningsprosjekt.
Professor En professor er den faglig høyest rangerte læreren/forskeren ved et universitet eller en høyskole.[1]
Professor emeritus Professor emeritus er en pensjonert professor.
Stipendiat En stipendiat (for eksempel ph.d.-stipendiat / doktorgradsstipendiat) er en vitenskapelig ansatt under forskerutdanning ved et universitet, en høyskole eller en annen forskningsinstitusjon.
Universitetslektor En universitetslektor er en universitetsansatt lærer med mastergrad/hovedfag fra universitet eller høyskole. Stillingen krever relevante kvalifikasjoner knyttet til forskning og undervisning.
Vitenskapelig assistent Vitenskapelig assistent (vit.ass.) er en midlertidig stilling som forsker for høyere grads studenter eller nyutdannede. En vit.ass. utfører arbeid i forbindelse med forskningsprosjekter.

 

[1] Legg merke til forskjellen mellom hvordan tittelen professor brukes på norsk og andre språk.