Oppslag i bokmålsordboka - skript

7A-1

7A En kjemikonferanse på Gjøvik

7A-2

Fra 19. til 20. oktober 2017 arrangeres konferansen Kjemi i Norden av NTNU. Konferansen finner sted på Gjøvik med vakker utsikt over Mjøsa, Norges største innsjø.
Konferansen er for lærere, forskere fra offentlig og privat sektor og alle som har interesse for kjemifaget. Konferansen ønsker å være et møtested som legger til rette for samarbeidsprosjekter mellom forskere og lærere fra hele Norden.

Vi ønsker konferanseinnlegg, posterpresentasjoner og workshops som drøfter nye resultater innenfor kjemifaget og som tar utgangspunkt i nytt datamateriale. Sammendrag sendes til oss innen 14. juli 2017. Sammendraget skal ikke være over 250 ord. Tilbakemelding på sammendraget kan ventes i løpet av én måned.

Deltakeravgiften er 1 500 kroner og dekker lunsj begge dager. Påmelding innen 3. september 2017. Ta kontakt på e-post hvis du ønsker mer informasjon.

7A-3

Det er tirsdag 24. oktober 2017. Marte, kollegaen til Yang, deltok på konferansen som var før helga, og nå er hun tilbake på jobb på NTNU i Trondheim. Yang spør henne hvordan det gikk.

Marte: Gjøvik er en ganske liten by, men det var veldig hyggelig der. Det var kjempelett å finne universitetet!
Jeg var veldig nervøs før innlegget mitt, men etter at jeg hadde presentert det, kunne jeg slappe av og høre på de andre forskerne. Det er egentlig ganske motiverende å få muligheten til å vise fram det jeg jobber med. Dessuten lærte jeg mye nytt, og jeg snakket spesielt mye med noen svenske forskere. De jobber med et beslektet tema, så vi avtalte et Skype-møte neste torsdag. Kanskje vi kan publisere noe sammen! Jeg er veldig glad for at jeg bestemte meg for å reise på denne konferansen selv om det snart er eksamenstid her. Nå må jeg bare komme i gang med å lage eksamensoppgave til studentene mine. Fristen er i slutten av uka!

Etter at Marte har skrevet et utkast, spør hun om Yang kan se på eksamensoppgaven. Yang svarer at han gjerne vil se på den. Han synes at Marte alltid er så positiv og imøtekommende, så det skulle bare mangle.

7A Oppgaver

 å avtale (v) = to agree, to arrange å bli enige om hva man skal gjøre
   beslektet (a) = related som er i slekt, som har med hverandre å gjøre
et datamateriale (n) = et empirisk innsamlet materiale, fakta, tall, statistikk
en deltakeravgift (n) = course/conference fee pengene en person må betale for å være med på noe
 å drøfte (v) = to debate, to discuss å diskutere, å ta for seg og granske
en eksamensoppgave (n) = exam paper, question paper, examination en oppgave som studentene skal gjøre på eksamen
en eksamenstid (n) = exam period perioden når eksamenene arrangeres ved skoler/universiteter (ofte november-desember og mai-juni)
   imøtekommende (i) = forthcoming, obliging, helpful hyggelig, elskverdig, blid, snill, som gjerne hjelper andre
en informasjon (n) = information, knowledgeen opplysning, ei melding
en interesse (n) = an interest noe som du er interessert i, noe du bryr deg om og vil vite mer om
   juli (n) = July den sjuende måneden i året
   kjemifag (n) = chemistry faget som undersøker kjemi
en kjemikonferanse (n) = a chemistry conference en konferanse for kjemikere
   kjempelett (a) = jammy, a walk in the park, really easy veldig lett, veldig enkelt (muntlig stil)
et konferanseinnlegg (n) = a conference post foredrag på en konferanse, en muntlig presentasjon av forskning
   løpet = in expression: during, in the course of uttrykk: i løpet av; under en tidsperiode
 å mangle (v) = to lack, to be without, here/also: it's the least one could do å ikke ha noe man trenger/ønsker, her: "det skulle bare mangle"; det var det minste jeg kunne gjøre, ingen årsak
et møtested (n) = a meeting placeet sted for å møte andre personer
en posterpresentasjon (n) = a poster presentation en presentasjon på en plakat/poster av forskning, ofte på konferanser
en påmelding (n) = a registration det å melde seg på, det å si at man skal være med på et arrangement
et samarbeidsprosjekt (n) = a cooperative project et prosjekt hvor flere personer samarbeider/jobber sammen med hverandre
en sektor (n) = a sector en avdeling, et område; ofte: offentlig og privat sektor
   september (n) = September den niende måneden i året
et Skype-møte (n) = a Skype-meeting et møte som foregår over nett-tjenesten Skype/som foregår med web-kamera
   svensk (a) = Swedish som kommer fra Sverige, også: språk fra Sverige
et utgangspunkt (n) = a starting point, a point of departure et punkt der noe begynner
et utkast (n) = a draft, a proposal en kladd; en første versjon av en tekst eller et arbeid
   workshops (pl.) (n) = workshops engelsk: et verksted, en arbeidsgruppe

Ordklasser


a = adjektiv, d = adverb, i = perfektum partisipp, n = noun, p = preposisjon v = verb