Oppslag i bokmålsordboka - skript

4Y a)

Mer grammatikk

4Y a) Ord for mengder

I Kapittel 2 lærte du om tellelige og utellelige substantiv. Mye/noe bruker vi sammen med utellelige substantiv i entall, mens vi bruker mange/noen sammen med tellelige substantiv i flertall. Her kan du lese litt mer om mange/mye, og så om noen andre ord for mengder: få, litt, lite, all, alt, alle, hver, hvert og hele.

Mye/mange

Vi lager komparativ og superlativ av mye slik: mye – mer – mest

Positiv: Yang drikker mye te. Vi får mye informasjon.
Komparativ: Ling drikker mer te (enn Yang). Vi får mer informasjon.
Superlativ: Ding drikker mest te (av alle). Vi får mest informasjon.

 

Vi lager komparativ og superlativ av mange slik: mange – flere – flest

Positiv: Yang drikker mange kopper te. De leser mange nyheter.
Komparativ: Ling drikker flere kopper te (enn Yang). De leser flere nyheter.
Superlativ: Ding drikker flest kopper te (av alle). De leser flest nyheter.

 

I superlativ kan vi også bruke bestemt form. Da setter vi -e etter superlativformen og legger til bestemt artikkel (det meste og de fleste).[1]

Balkongen har sol mye av dagen. Mange av rommene er lyse.
Balkongen har sol det meste av dagen. De fleste rommene i huset er lyse.

 

Få/litt/lite

Mengdeordetbruker vi sammen med tellelige substantiv i flertall. Det er det motsatte av mange.

Sønnen til Yang har leker. (= Han har ikke mange leker. Han har bare 10 leker.)

 

Komparativ av er færre, og superlativ er færrest.

Positiv: Ding har leker.
Ålesund har innbyggere.
Komparativ: Anna har færre leker enn Ding. (= Hun har bare 8 leker.)
Gjøvik har færre innbyggere enn Ålesund.
Superlativ: Olivia har færrest leker. (= Hun har bare 4 leker.)
Oppdal har færrest innbyggere (av de tre stedene).

 

Hvis vi bruker superlativ i bestemt form, må vi legge til -e og bestemt artikkel:

De færreste studentene stryker på eksamen.

 

Litt og lite bruker vi sammen med utellelige substantiv i ubestemt form. Husk at lite også kan være intetkjønnsformen av adjektivet liten.

Han har en liten bolig. Han har et lite rom.
Adjektivet lite: Ding har et lite rom. Han har det minste rommet i huset.
Motsatt adjektiv er stor: Ding har et stort rom. Han har det største rommet i huset.
Mengdeordet lite: Anna hadde lite mat hjemme, men Klara hadde mindre mat hjemme. Sara hadde minst mat.
Motsatt mengdeord er mye: Anna hadde mye mat hjemme, men Klara hadde mer mat hjemme. Sara hadde mest mat.

 

Litt er mer enn lite:

Det var litt trafikk på veien i dag. (= Det var noe, en del trafikk.)
Det var lite trafikk på veien i dag. (= Det var nesten ikke noe trafikk.)

 

Vi kan forsterke eller dempe lite ved å bruke ord som veldig og ganske, men litt kan ikke modereres.[2]

Det var veldig lite trafikk i dag.
Det var ganske lite trafikk i dag.
IKKE: Det var veldig litt trafikk i dag.
IKKE: Det var ganske litt trafikk i dag.

 

Komparativ av litt/lite er mindre og superlativ er minst.

Det var mindre trafikk i dag enn i går, men på søndag var det selvfølgelig minst trafikk.

 

All/alt/alle

=100 % av en mengde

Hun spiste all maten.
Hun drakk alt vannet.
Alle rommene har gulvvarme.

 

All/alt/alle kan stå sammen med substantiv i bestemt form. All og alt kan stå sammen med entall av utellelige substantiv. All bruker vi med hankjønns- og hunkjønnssubstantiv, mens alt står sammen med intetkjønnssubstantiv. Alle bruker vi sammen med substantiv i flertall, bestemt form.

Hankjønn Hunkjønn Intetkjønn Flertall
All maten All safta Alt vannet Alle eplene

 

Alt kan stå alene. Da betyr det «alle tingene»:

Hun ryddet bort alt som lå på bordet. (= Hun ryddet bort alle tingene som lå på bordet.)

 

Alle kan stå alene. Da betyr det «alle menneskene»:

Nå har jeg snakket med alle i gata. (= Nå har jeg snakket med alle menneskene i gata.)

 

Hver/hvert (eneste)

Hver står sammen med hankjønn og hunkjønn av substantiv i ubestemt form entall. Hvert står sammen med intetkjønn:

Substantiv i hankjønn/hunkjønn:
Hver dag spiser jeg frokost.
Substantiv i intetkjønn:
Hvert år reiser familien på ferie.

 

Vi kan bruke eneste etter hver/hvert for å fremheve et element i det vi sier:

Jobber du hver dag? (nøytralt)
Jobber du hver eneste dag? (sterkere)

 

Legg merke til at hver/hvert må samsvare med substantivets kjønn, også hvis vi har med eneste:

Substantiv i hankjønn/hunkjønn: Hver eneste dag spiser jeg frokost.
Substantiv i intetkjønn: Hvert eneste år reiser familien på ferie.

 

Hel/helt/hele

= 100 % av en enhet

Substantiv i hankjønn/hunkjønn (ubestemt form): en hel time
Substantiv i intetkjønn (ubestemt form): et helt år
Substantiv i bestemt form (alle kjønn): hele kjøpesummen
hele året

 

Hele står vanligvis sammen med substantiv i bestemt form entall (i motsetning til alle, som står sammen med flertall).

Vi må pusse opp hele huset. (en enhet, bestemt form entall)
Vi må pusse opp alle rommene. (en gruppe/mengde, flertall)

 

Legg merke til at vi ikke bruker bestemt artikkel sammen med hele.

Studentene kom fra ____ hele landet.
IKKE: Studentene kom fra det hele landet.

 

Oppsummering om mengdeord

Tellelige substantiv
Flertall
Utellelige substantiv
Entall
mange (flere – flest) kopper
de fleste koppene
mye (mer – mest) kaffe
det meste av kaffen
få (færre – færrest) kopper
de færreste koppene
litt (mindre – minst) kaffe
lite (mindre – minst) kaffe
noen kopper noe kaffe
alle koppene all kaffen
alt vannet
Tellelige substantiv
Entall
hver (eneste) kopp
hvert (eneste) glass
en hel kopp
et helt glass
hele (bestemt form) koppen, glasset

 

[1] I Kapittel 5 kan du lese mer om adjektiv og mengdeord uten substantiv.

[2] Gradsadverbene veldig og svært må stå sammen med mengdeord eller adjektiv i grunnform (positiv), mens vi må bruke gradsadverbene enda og mye sammen med komparativ. Sammen med superlativ kan vi bruke aller:
veldig fin, veldig mange, svært fin, svært få
enda finere, enda flere, mye finere, enda færre
aller finest, aller flest