Oppslag i bokmålsordboka - skript

4X Boligtyper

4X Boligtyper

Hybel
En hybel er ofte bare ett rom, enten i en studentby eller hos en familie i en enebolig. Ofte må man dele kjøkken og bad med andre beboere. Hybler er ofte utleieboliger, og det er en vanlig bolig for studenter.

Leilighet
Ei leilighet er bolig for én person eller én familie. Den ligger ofte i ei blokk eller en bygård. Leiligheter kan være små eller store. Ei ettromsleilighet har ikke separat soverom, mens ei toromsleilighet har ett soverom i tillegg til stue. Ei sokkelleilighet ligger i kjelleren (sokkelen) i en enebolig.

Enebolig
En enebolig er ett hus som ligger for seg selv. Det er ikke bygd sammen med noen andre hus.

Tomannsbolig/Firemannsbolig
En tomannsbolig/firemannsbolig er ett hus som har to eller fire leiligheter.

Rekkehus
Et rekkehus er tre eller flere hus i rekke ved siden av hverandre. Husene er nesten alltid like, og tomten er felles for alle husene i rekken. Hver bolig har egen inngang.


Boligblokk
Ei bygning som består av mange leiligheter eller hybler. Vi finner mange blokker i nærheten av og i byer, men ikke i sentrum. I ei blokk har flere leiligheter felles inngang. Hvis det er mer enn fire etasjer i blokka, kaller vi den gjerne for ei høyblokk.

 

Bygård
En bygård er en type boligblokk i sentrum av en by. Bygårder står ofte tett inntil hverandre slik at de har felles fasade med neste bygård.

Å leie og å eie

Å leie
Hvis du leier en bolig, er det en annen person som eier den, utleieren. Du betaler en fast husleie til denne personen. Husleien kan være med eller uten strøm, internett og andre fasiliteter. Det skal være spesifisert i kontrakten/husleiekontrakten mellom utleier og leietaker.

Å eie
Man må ofte ta opp lån for å kjøpe en bolig. Da betaler du avdrag og renter til banken hver måned. Hvis du eier en bolig i et borettslag eller sameie, må du ofte også betale litt husleie. Det dekker din del av fellesgjeld og forsikringer. Noen ganger inkluderer husleien også andre ting, som vaktmester, renhold av fellesareal, oppvarming eller internett.

4X Gloser

et avdrag (n) = instalment, repayment sum som man betaler av på en gjeld
en beboer (n) = a resident, an occupant en person som bor i en bolig
ei blokk (n) = a block, a block of flats ei bygning som består av mange leiligheter eller hybler
ei boligblokk (n) = a block of flats, an apartment building ei blokk til å bo i
et borettslag (n) = housing co-operative en organisasjon som har til formål å skaffe medlemmene bolig ved å bygge eller kjøpe hus
en bygård (n) = apartment building in a city en type boligblokk i sentrum av en by
 å dekke (v) = here: to cover her: å være stor nok til å betale, også: å være høy/stor nok til å skjule eller ha over noe
   enten - eller = either - or  uttrykker valget mellom to (eller flere) alternativer
en ettromsleilighet (n) = one room apartment ei leilighet med ett soverom i tillegg til stue/kjøkken
en fasade (n) = a front, a facade den synlige framsiden av en bygning
   fast (a) = permanent regelmessig, varig, som ikke forandrer seg
   felles (a) = mutual, common som man deler / som alle kan bruke
et fellesareal (n) = common area områder som man deler med alle beboerne
en firemannsbolig (n) = a four-family house et hus med fire leiligheter
ei forsikring (n) = assurance, coverage, insurance en økonomisk avtale om erstatning ved skade eller ulykke
en husleie (n) = a rent pengene som man betaler for å leie en bolig
en husleiekontrakt (n) = a tenancy agreement, a housing contract en kontrakt om å leie en bolig
ei høyblokk (n) = high-rise block, block of flats with more than four floors ei blokk som er over fire etasjer
 å inkludere (v) = to include her: inkludert; som inkluderer, som er med noe
   inntil (p) = here: against, close to her: ved siden av uten mellomrom, uten åpning mellom
 å kalle (v) = to call, to name å gi navn, å omtale
en leietaker (n) = a tenant, a lodger en person som leier en bolig
en oppvarming (n) = heating det å varme opp, det å skaffe varme
en rekke (n) = a row en rad, en linje; noe er etter / ved siden av hverandre
et renhold (n) = cleaning vaskinga, det at noen vasker
et sameie (n) = a co-ownership, a condominium om bolig: det at hver leilighet i ei blokk eller rekke har ulike eiere, men at de eier selve bygninga sammen
   separat (a) = separateadskilt, her: som har egne vegger
en sokkel (n) = a basement, foundation en etasje som ligger på bakken, en kjeller
en sokkelleilighet (n) = a basement flat ei leilighet i kjelleren
en strøm (n) = a power, electricity en elektrisitet
   tett (a) = tight, blocked som ikke er åpen, som ikke har mellomrom eller hull
en tomannsbolig (n) = a two-family house et hus med to leiligheter
en tomt (n) = (building) site, lot, area, yard et område hvor det skal stå eller står ett hus
en toromsleilighet (n) = a two-room apartment ei leilighet med ett soverom i tillegg til stue/kjøkken
en utleiebolig (n) = a rental housing en bolig som man kan leie
en utleier (n) = a landlord, an owner en person som eier en bolig, men som leier den ut til noen andre
en vaktmester (n) = a caretaker, a janitor, a superintendent en person som er ansatt for å reparere små og store skader på en større bygning eller et anlegg

Ordklasser


a = adjektiv, d = adverb, i = perfektum partisipp, n = noun, p = preposisjon v = verb