Oppslag i bokmålsordboka - skript

4A Valg av bolig

4A Valg av bolig

Det finnes mange forskjellige boligtyper, for eksempel hybel, leilighet, enebolig og rekkehus. Man kan leie eller eie boligen sin, men det er vanligst å eie boligen som man bor i. Ulike faktorer påvirker hva slags bolig man har, og en av disse er økonomi. Når man kjøper en bolig, er det vanlig å ta opp et lån i banken. Det er ikke alltid lett å få et lån, men hvis man har litt egenkapital, er det lettere. Egenkapital er penger som man har spart slik at man ikke må låne hele kjøpesummen. Å låne penger i banken kan være ganske dyrt. Det kommer an på hvor høy renta er.

Folk velger ofte forskjellige boliger når de er i forskjellige faser av livet. Cirka ni av ti personer over 45 år eier bolig, mens bare 60 prosent i aldersgruppa 16 til 24 år bor i en bolig som familien eier. Barn og ungdommer som fortsatt går på skolen, bor oftest hjemme hos foreldrene sine. De fleste norske barn har et eget soverom, så det er ikke så vanlig å dele med søsken. Som student starter man gjerne med en liten hybel som ligger sentralt eller i nærheten av byen. Når man får familie, kjøper man kanskje en større enebolig eller et rekkehus med hage og garasje. I denne livsfasen er det ofte viktigere å ha god plass og mange rom i huset enn å bo sentralt. Mange eldre mennesker selger huset sitt og flytter til ei leilighet.

For å oppsummere kan vi si at behovene som man har, forandrer seg gjennom livet. Alder og livsfase er ofte svært viktig for hvordan man bor. Andre faktorer som påvirker valg av bolig kan være økonomi, arbeidssted, fritidsinteresser og hvor man kommer fra.

Kilde: ssb.no

4A Gloser

en alder (n) = an age hvor gammel man er
ei aldersgruppe (n) = an age group, an age range en gruppe som er basert på hvor gammel man er
et arbeidssted (n) = a work place, a place of work et sted hvor man jobber, en bedrift e.l
en bank (n) = a bank en institusjon som tar imot innskudd, gir lån, driver handel med verdipapirer og utfører pengetransaksjonstjenester
et behov (n) = a need, a requirement et ønske, et krav, noe man trenger
en bolig (n) = a house, a residence et sted å bo
en boligtype (n) = type of dwelling en type bolig, hva slags bolig
en egenkapital (n) = equity, shareholders equity penger som du har selv, som du kan betale med når du skal kjøpe noe, spesielt bolig
 å eie (v) = to own, to possess, to have å ha kjøpt noe, å ha betalt noe, å ikke leie noe
en enebolig (n) = a single family house, a self-contained house ett hus for én familie
en faktor (n) = a factor, an element en medvirkende omstendighet; et forhold, en viktig årsak
en fase (n) = a phase et stadium, et utviklingstrinn
 å finnes (v) = to exist, to be å eksistere, å fins
 å forandre (v) = to change, to alter å endre, å gjøre noe annerledes
en fritidsinteresse (n) = hobby, leisure interest hva man liker å gjøre i fritida
en garasje (n) = a garage et sted med tak og vegger for å sette bil og annet utstyr
en hage (n) = a garden, a yard et privat område utenfor huset, gressplen og trær
en kjøpesum (n) = purchase price hvor mye man betaler totalt for noe
 å leie (v) = to rent, to lease, to hire å betale noen for å få disponere noe
en leilighet (n) = an apartment en bolig for én person eller én familie, ofte i blokk eller bygård
et liv (n) = a life perioden fra man blir født til man dør
en livsfase (n) = a phase of life, a life stage en del av livet, en epoke
 å oppsummere (v) = to sum up, to summarizeå sammenfatte, å gjenta det viktigste
en person (n) = a person et individ, et menneske
 å påvirke (v) = to influence å ha innflytelse på, å ha konsekvenser for
et rekkehus (n) = row house, terrace house hus i rekke ved siden av hverandre
ei rente (n) = interest, rate of interest det som du må betale tilbake til banken i tillegg til lånet, kostnaden for å leie kapital, alternativt uttrykt som leieprisen for penger (kapital) og en godtgjørelse utlåner får for å ha stilt penger til rådighet for andre
   sentral (a) = central som ligger nært sentrum
   slags (a) = kind, sort, type en type av noe
et soverom (n) = a bedroom et rom til å sove i
en ungdom (n) = youth, young people en person som er ca. 13-20 år gammel
et valg (n) = a choice, also: election noe man velger, hvilken beslutning man tar, også: politisk valg; mulighet for befolkningen til å si sin mening om politiske saker

Ordklasser


a = adjektiv, d = adverb, i = perfektum partisipp, n = noun, p = preposisjon v = verb