Oppslag i bokmålsordboka - skript

4 Bolig

4 Bolig

Læringsmål

Tema du skal kunne snakke/skrive om:

  • Boligtyper
  • Faktorer som påvirker valg av bolig
  • Rom og interiør
  • Tall, ordenstall (datoer) og enkel matematikk

Grammatikk du skal kjenne til / repetisjon:

  • Adjektiv: hovedregel og unntak
  • Preposisjoner: konkrete stedspreposisjoner

Grammatikk du skal begynne å bruke / ny grammatikk:

  • Mengdeord (mange/mye, få/litt/lite, all/alt/alle, hver/hvert, hele)
  • Adjektiv med -t i alle former
  • Bestemt form av adjektiv i genitiv (Norges lengste elv)
  • Navn uten dobbel bestemthet (Den norske kirke)