Oppslag i bokmålsordboka - skript

6Y c)

Ord og uttrykk for fordeler og ulemper

6 Y c) Fordeler og ulemper

Positive uttrykk: Eksempelsetning
en fordel Det kan være en fordel å jobbe deltid fordi ...
en positiv side/faktor En positiv side ved å jobbe deltid kan være ...
det som er bra Det som er bra med å jobbe i en deltidsstilling, er ...
et pluss Et pluss med å jobbe deltid i stedet for heltid kan være...
en plusside Man kan også finne plussider ved å jobbe deltid. Et eksempel på dette er ...
 
Negative uttrykk:
 
Eksempelsetning
en ulempe Man kan mene at en av ulempene ved å jobbe deltid, er ...
en negativ side/faktor Mange vil si at en negativ side ved å jobbe deltid, er…
det som er dumt/dårlig Det som er dårlig med å jobbe deltid, er ...
det som ikke er bra Det som ikke er bra med å jobbe deltid, er …
et minus Et minus med å ha en deltidsjobb kan være ...
en minusside En minusside ved å jobbe deltid kan være ...