Oppslag i bokmålsordboka - skript

6Y a)

Mer grammatikk

6Y a) Framtid

Vi kan uttrykke framtid på mange måter på norsk.

Framtid med presens

Vi bruker ofte presens av verbet om framtid. Det er spesielt vanlig når vi har et tidsuttrykk i setninga, men vi kan også bruke presens uten tidsuttrykk. Presens om framtid er spesielt vanlig når det er en forandring eller overgang.

Med tid, forandring: Ding begynner på skolen neste uke.
Med tid, forandring: Om to måneder drar Yang på ferie til Kina.
Uten tid, forandring: Familien min kommer hit (en gang i framtida).

 

Framtid med skal + infinitiv

Vi bruker skal + infinitiv når noen har planlagt eller bestemt hva som skal skje. Vi kan spørre: «Er det mulig å bestemme dette?»

Noen har bestemt: Ding skal begynne på skolen neste uke.
Noen har planlagt: Om to måneder skal Yang dra på ferie til Kina.

 

Framtid med vil + infinitiv

1. Vi bruker vil + infinitiv når noen ønsker eller har lyst til noe, men de har ikke bestemt det helt sikkert.

Ønske: Yang vil reise på ferie til Kina, men han vet ikke om han får fri.

 

2. Vi bruker også vil + infinitiv når vi forventer noe, men ikke kan bestemme eller ha en mening om det skal skje eller ikke. I disse tilfellene er subjektet ofte ikke en person.

Forventet: Regnet vil (sannsynligvis) stoppe i løpet av dagen. Forventet: Folketallet vil (sannsynligvis) stige de neste årene.

 

Framtid med andre uttrykk

Vi kan også bruke noen andre uttrykk for å snakke om framtidsplaner.

Uttrykk (presens) Eksempel
har lyst til å Ling har lyst til å søke på jobber i Norge.
ønsker å Ling ønsker å søke på jobber i Norge.
drømmer om å Ling drømmer om å søke på jobber i Norge.
vil gjerne /
vil helst
Ling vil gjerne/helst søke på jobber i Norge.
håper at
håper å 
Ling håper at hun finner en jobb i Norge.
Ling håper å finne en jobb i Norge.
har tenkt å Ling har tenkt å søke på jobber i Norge.
planlegger å Ling planlegger å søke på jobber i Norge.
kommer til å Ling kommer til å søke på jobber i Norge.
blir nødt til å /
er nødt til å
Ling blir/er nødt til å finne en jobb så snart som mulig.

 

Framtid med leddsetninger

Vi kan også bruke leddsetninger med etter at eller når for å si at noe skal skje etter noe annet i framtida.[1]

Etter at: Hun skal trene styrke etter at hun har løpt.
Når: Hun skal trene styrke når hun har løpt.

 

[1] Du finner mer om dette i Kapittel 5 og Kapittel 8.