Oppslag i bokmålsordboka - skript

6 Arbeidsliv

6 Arbeidsliv

Læringsmål

Tema du skal kunne snakke/skrive om:

 • Jobbsøking, å være på jobbintervju
 • Personlige egenskaper - styrker og svakheter
 • Fast/midlertidig jobb
 • Fordeler og ulemper
 • Framtidsplaner

Grammatikk du skal kjenne til / repetisjon:

 • Framtid med ulike verbformer og uttrykk

Grammatikk du skal begynne å bruke / ny grammatikk:

 • Passiv (s-passiv og bli-passiv)
 • Verbene: være/bli - ha/få  
 • Substantivene: mennesker/personer/folk
   

>