Oppslag i bokmålsordboka - skript

6B På jobbintervju hos Trøndersk rør og vann

6B På jobbintervju hos Trøndersk rør og vann

Per: Velkommen til oss. Jeg skal hente litt kaffe. Vil du ha?

Ling: Ja, takk. Det høres godt ut.

P: Kan du fortelle litt om hvem du er? Hvilke faglige kvalifikasjoner har du?

L: Jeg er økonom med utdannelse fra London School of Economics. Etter utdannelsen jobbet jeg i noen år som regnskapsmedarbeider i en internasjonal bedrift i London. Nå har familien min flyttet til Trondheim, så jeg har lyst til å finne en faglig relevant jobb her.

P: Kan du fortelle litt mer om jobben din i London?

L: Ja, det var en interessant jobb. Jeg førte regnskap for mange forskjellige bedrifter. Firmaet som jeg jobbet for, hadde kunder fra mange europeiske land. Jeg lærte mye om regnskaps- og budsjettarbeid.

P: Hva kan du bidra med hos oss?

L: Hvis jeg ansettes, vil jeg raskt sette meg inn i rutinene og begynne å gjøre jobben min best mulig helt fra starten av.

P: I søknaden din skriver du at dine personlige egenskaper er at du er selvstendig, systematisk og ryddig. Hva mener du med det?

L: I den forrige jobben min tok jeg initiativ til å utvikle nye rutiner som økte effektiviteten i bedriften. Da var det nødvendig å være svært systematisk og nøyaktig, slik at rutinene kunne tas raskt i bruk.

P: Hva er den største svakheten din?

L: Det er et godt spørsmål … Noen ganger er jeg litt sjenert. Jeg liker ikke så godt å snakke foran mange mennesker. På jobben i London måtte det av og til holdes presentasjoner. Det var ikke min favorittoppgave, men det gikk greit. Jeg prøver å bli vant til det.

P: Har du noen spørsmål til oss?

L: Ja, jeg så på nettsiden deres at administrasjonen består av fire personer. Kan du fortelle om arbeidsfordelingen i administrasjonen, og er det mulighet for at dette vikariatet blir utvidet til fast stilling?

P: Administrasjonen består av meg, som er daglig leder, en kundeveileder som jobber med salg og markedsføring og en innkjøpsansvarlig. Nå trenger vi også en regnskapsmedarbeider fordi vi ikke vil kjøpe inn regnskapstjenester fra et annet firma lenger. Om ett år skal ordningen evalueres. Hvis vi er fornøyde da, vil vi vurdere å gjøre stillingen fast.

L: Så bra! Jobben høres veldig interessant ut.

P: Takk for nå. Du hører fra oss i starten av neste uke.

L: Takk for at jeg fikk komme!

6B Gloser

 å ansette (v) = to employ, to engage, to take on å gi noen en jobb
en arbeidsfordeling (n) = a division of labour hvordan man deler arbeidsoppgavene mellom seg
 å bidra (v) = to contributeå yte, å være med på, å medvirke
en bruk (n) = a use det at man bruker noe
et budsjettarbeid (n) = budgeting et arbeid med budsjett
en effektivitet (n) = effectiveness, effectivity det at man er effektiv; at man jobber raskt
   europeisk (a) = European som kommer fra Europa
 å evaluere (v) = to assess, to evaluate å vurdere, å se tilbake og tenke på hva som er bra og ikke bra med noe
   faglig (a) = professional, technical, academic som har med faget å gjøre
en favorittoppgave (n) = a favourite task den delen av jobben som man liker best
et firma (n) = a firm, a company et selskap, en bedrift
et initiativ (n) = an initiative et tiltak som starter noe
   innkjøpsansvarlig (a) = purchasing manager som har ansvar for innkjøpene
et intervju (n) = an interview en rekke spørsmål, en utspørring
et jobbintervju (n) = a job interview en samtale for å vurdere hvem som passer best til en jobb
en kunde (n) = a costumer en person som kjøper noe
en kundeveileder (n) = a costumer service adviser en som hjelper og gir råd til kunder
en markedsføring (n) = marketing det å drive reklame
en nettside (n) = a web page, an Internet page en web-side
en ordning (n) = an arrangement et system, en måte å gjøre noe
et regnskapsarbeid (n) = accounting et arbeid med regnskap
en regnskapstjeneste (n) = accounting service tjeneste/service som utfører regnskap for noen
en rutine (n) = routine, procedure en fast måte å gjøre noe
   sjenert (a) = shy, self-conscious som ikke liker å være i fokus, innadvendt, sky
et spørsmål (n) = a question ei spørrende setning, noe som man lurer på
en start (n) = a start, a beginning en begynnelse
en svakhet (n) = a weaknessnoe som er negativt; motsatt av en styrke
 å utvide (v) = to expand å gjøre noe større, å ekspandere
 å utvikle (v) = to develop her: å lage

Ordklasser


a = adjektiv, d = adverb, i = perfektum partisipp, n = noun, p = preposisjon v = verb