Oppslag i bokmålsordboka - skript

6A Ling søker på jobb

6A Ling søker på jobb

Ling ønsker en jobb innen økonomi og administrasjon og finner denne annonsen på finn.no:

6A Ling søker på jobb-2

Regnskapsmedarbeider

Trøndersk rør og vann
Ladeveien 1
7000 Trondheim
Tlf. 73 27 17 93

Kontaktperson:
Daglig leder Per Nordmann tlf. 74 58 24 17

Vi søker etter regnskapsmedarbeider til 1 års vikariat i 100% stilling.

Arbeidsoppgaver:

 • Avregning av oppgjør
 • Kontere inngående fakturaer og klargjøre disse
 • Føring av regnskap
 • Føre innbetalinger
 • Purring, inkasso og renteberegning
 • Forefallende regnskaps- og kontorarbeid

Ønskede faglige kvalifikasjoner:

 • 3-årig videregående skole
 • Relevant utdannelse og/eller praksis fra lignende arbeid
 • Kjennskap til Bisma Business
 • Gode datakunnskaper

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner, men må også kunne jobbe selvstendig
 • Systematisk og ryddig
 • Serviceinnstilt
 • Initiativrik og løsningsorientert

Vi tilbyr:

 • Selvstendige og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Godt arbeidsmiljø

6A Ling søker på jobb-3

Her er Lings søknad:

 

Ling Chen
Tyholtveien 109
7000 Trondheim
Mobil: 421 79 875
E-post: lingchen@mail.no
Trondheim 16.06.16

Trøndersk rør og vann
Ladeveien 1
7000 Trondheim


Søknad på stilling som regnskapsmedarbeider

Jeg viser til annonse på finn.no 09.06.16 samt hyggelig og informativ samtale med Per Nordmann 13.06.16, og søker med dette på stillingen som regnskapsmedarbeider.

Jeg er ei kinesisk dame på 28 år som bor i Trondheim og som ønsker å jobbe med økonomi og regnskap. Jeg har en treårig økonomisk utdannelse fra LSE (London School of Economics) og går for tiden på norskkurs på NTNU.

I min forrige jobb arbeidet jeg med regnskap i en internasjonal bedrift i London, og jeg har erfaring med og kjennskap til både Bisma Business og andre regnskapssystemer. I tillegg har jeg gode datakunnskaper og flere sertifikater innen IT-sikkerhet. Dessuten har både føring av regnskap og avregning av oppgjør vært blant mine arbeidsoppgaver, så også her har jeg mye erfaring.

Jeg snakker og skriver både kinesisk, engelsk og norsk, og jeg behersker litt tysk og japansk.

Jeg vil beskrive meg selv som både selvstendig, systematisk og ryddig, og dette er egenskaper som mange har satt stor pris på. Samtidig liker jeg å være blant folk og å hjelpe der jeg kan. Jeg prøver å se utfordringer i stedet for problemer og er ikke redd for å være løsningsorientert.

Jeg ser fram til å høre fra dere.
Referanser gis på forespørsel.

Med vennlig hilsen

Ling Chen

6A Gloser

   3-årig (a) = three-year-longsom varer i tre år
en annonse (n) = an advertisement, an advert, a notice en kunngjøring i ei avis e.l., et kort (ofte betalt) innlegg om noe
et arbeid (n) = a job, an employment en jobb
et arbeidsmiljø (n) = workplace environmentde fysiske og psykososiale forholdene på arbeidsplassen, forholdet mellom kollegene
en arbeidsoppgave (n) = a work task, a responsibility en konkret del av jobben
ei avregning (n) = a settlement of accounts at man regner ut oppgjør, utbetaling
en bedrift (n) = a company, a firm et firma, et selskap
 å beherske (v) = to master, to have a command of å kunne, å mestre
 å beskrive (v) = to describe å fortelle hvordan noe er eller ser ut
   daglig (a) = daily som skjer hver dag
en datakunnskap (n) = a computer literacy, computer skills hva noen kan / hvilke kunnskaper noen har om data/IT
en erfaring (n) = an experience hva man har gjort før / hva man har jobbet med før, praksis
en faktura (n) = an invoice, a debit notice ei regning
   forefallende (a) = only in expressions: odd jobs i uttrykket: forefallende arbeid; arbeid som til enhver tid må gjøres
en forespørsel (n) = an inquiry et formelt spørsmål
 å føre (v) = to keep, to conduct om regnskap/tall: å skrive
en føring (n) = a conducting det at man fører noe
   informativ (a) = informative som gir mye informasjon
   initiativrik (a) = rich in initiative, resourceful som tar mye initiativ, som ofte starter noe
en inkasso (n) = debt collection at noen må kreve inn penger når noen ikke har betalt regningene sine
ei innbetaling (n) = a payment, a depositpenger som man har fått betalt inn på kontoen
   inngående (a) = incoming, inward bound som går inn, som kommer inn
   it-sikkerhet (n) = IT security at datasystemene er trygge for virus og andre farer
   japansk (a) = Japanesesom kommer fra Japan, her: språk fra Japan
en kjennskap (n) = a knowledge det at man kjenner til noe
 å klargjøre (v) = to make readyå gjøre noe klart, å gjøre noe ferdig, å forberede noe
en kontaktperson (n) = a contact, a contact person en person som man kan ta kontakt med hvis man har spørsmål
 å kontere (v) = to post, to enter, to make an entry å bokføre, å føre et regnskap
et kontorarbeid (n) = office work et arbeid på et kontor
en kvalifikasjon (n) = a qualification en egenskap eller en utdanning som gjør at man passer til noe
en leder (n) = a leader en sjef, en person som leder noe/noen
   lignende (a) = similar som ligner på noe
   løsningsorientert (i) = solution-orientedsom har lett for å finne løsninger i stedet for problemer
et oppgjør (n) = here: settlement (of accounts)det å avslutte et regnskap
   personlig (a) = personal, private som gjelder en person, privat
ei purring (n) = a reminder, a collection letter en påminnelse om at man må betale noe
en referanse (n) = here: a reference person her: en person som kan fortelle noe om arbeidssøkeren
et regnskap (n) = account, balance sheet, accounting en oversikt over inntekter og utgifter
en regnskapsmedarbeider (n) = an accounts officer en person som har regnskap som jobb i en bedrift
et regnskapssystem (n) = an accounting system et system for å føre regnskap
   relevant (a) = relevant som har relevans, som er viktig
en renteberegning (n) = a calculation of interest det å regne ut hvor mye rente man skal betale
   ryddig (a) = tidy, neat, orderly, organized organisert, som har kontroll, som ikke roter
et rør (n) = a pipe, piping, a tube, tubing en lang sylinder, ofte til vann eller andre væsker
en samarbeidsevne (n) = interpersonal skills en evne til å jobbe sammen med andre, en ferdighet i å jobbe sammen med andre
en samtale (n) = a conversation det at to eller flere personer snakker sammen
   samtidig (a) = simultaneoussom skjer på samme tid
   selvstendig (a) = independentsom har evnen til å jobbe for seg selv, uavhengig
et sertifikat (n) = a certificate en attest, et skriftlig bevis; ofte om førerkort for bil
   serviceinnstilt (a) = service mindedsom gjerne yter service
en stilling (n) = a position en jobb, en posisjon
   systematisk (a) = systematic, methodical som følger systemer, ryddig, organisert
en søknad (n) = an application et formelt brev der man søker om noe, f.eks om å få en jobb
 å tilby (v) = to offer å gi et tilbud, å si at noen kan få noe
   tlf = Tel.kort for: telefon
   treårig (a) = three-year-longsom varer i tre år
   trøndersk (a) = from Trøndelag som kommer fra Trøndelag, også: dialekten i Trøndelag
   utfordrende (a) = challenging som gir utfordringer, som ikke er enkelt, vanskelig
en utfordring (n) = a challenge noe som er utfordrende, noe vanskelig, et problem
et vikariat (n) = a temporary position en tidsbegrenset stilling, vanligvis i stedet for en annen person (som f.eks. er syk eller har permisjon)
   økonomisk (a) = economic, financial som har med økonomi/penger å gjøre
   ønsket (i) = wanted, desired som man ønsker

Ordklasser


a = adjektiv, d = adverb, i = perfektum partisipp, n = noun, p = preposisjon v = verb