Oppslag i bokmålsordboka - skript

7.1 Grammatikk

7.1 Grammatikk

Grammatikk du skal kjenne til / repetisjon

PREPOSISJONER

Preposisjoner - en oversikt

I Kapittel 1 finner du tidsuttrykk med preposisjoner.

I Kapittel 4 finner du konkrete stedspreposisjoner.

I dette kapittelet finner du andre stedspreposisjoner, preposisjoner for boliger, institusjoner, hendelser og aktiviteter, noen grammatiske strukturer med preposisjoner og preposisjonsuttrykk sortert etter preposisjon.

Legg merke til substantivenes form etter preposisjonene.

Stedspreposisjoner

Han er/bor … Han skal reise/gå/
flytte/kjøre ...
i Afrika
i England
i Midt-Norge
i Sør-Trøndelag
i Trondheim
i London
i Storgata
(et kontinent)
(et land)
(landsdeler med «Norge»)
(et fylke)
(en by)
(en by i andre land enn Norge)
(ei gate / en vei)
til Afrika
til England
til Midt-Norge
til Sør-Trøndelag
til Trondheim
til London
til Storgata
Svalbard
Vestlandet
Voss / Gjøvik
Moholt
(en bydel)
(ei øy)
(landsdeler med «‑landet»)
(et lite sted / byer i innlandet)[1]
til Svalbard
til Vestlandet
til Voss / til Gjøvik
til Moholt
hos foreldrene mine
hos tannlegen/frisøren
(personer)
(personer i et yrke)
til foreldrene mine
til tannlegen/frisøren

 

Legg merke til: Han skal reise fra Trondheim til Oslo.

Boligtyper

  i
Jeg bor … i et hus 
i ei blokk 
i ei leilighet
i tredje etasje
hybel 

 

Rom

  eller i i
Jeg er/skal /i soverommet
/i stua
/i gangen
kjøkkenet
badet
do/toalettet
loftet
i boden
i kjelleren
i trappa (inne)
i garasjen

 

Noen institusjoner/hendelser/aktiviteter

Han er/bor …  + han skal gå/reise/kjøre …

i eller i
i/ butikken
i/ kantina
i/ teateret
i/ kiosken
i/ laben
 
apoteket
arbeid/jobb
biblioteket
diskotek
ferie
fest
(en) kafé
kino
(en) konsert
norskkurs
postkontoret
skolen
sykehuset
i banken
i (et) bryllup
i barnehagen
i kirka / i moskeen / i tempelet (religiøse bygg)
i naturen
i parken
i skogen

 

Flere institusjoner/steder/hendelser/aktiviteter

Uttrykk Eksempel
i en bedrift Ling jobbet i en stor bedrift.
i et firma Ling jobbet i et stort firma.
eller ved universitetet/fakultetet/ instituttet (/ved NTNU)
(/ved Fakultet for naturvitenskap)
(/ved Institutt for kjemisk prosessteknologi)
(en) fabrikk Hun jobber en fabrikk som produserer mobiltelefoner.
veggen/tavla/gulvet Bildet henger veggen. Læreren skriver tavla. Skoene står gulvet.
i (fra) taket
taket
Lampa henger i taket. (inne)
Fuglen sitter taket. (ute)
bussen/toget/trikken/flyet bussen leser jeg alltid avisa.

 

NOEN VIKTIGE GRAMMATISKE STRUKTURER MED PREPOSISJONER

Genitiv: til

Hvis noen har eller eier noe, bruker vi til:

Mobiltelefonen til Birte. (= Birtes mobiltelefon)

 

Legg merke til at vi bruker bestemt form av det som eies.

Passiv: av

Hvis vi vil si hvem som gjør noe i ei setning i passiv, bruker vi av:

Mobiltelefonen blir brukt av Birte.
Mobiltelefonen brukes av Birte.

 

Hvorfor? For å

Hvis vi kan spørre «hvorfor?», svarer vi med for å:

Ling går på norskkurs for å bli bedre i norsk.
Yang flyttet til Trondheim for å jobbe ved NTNU.

 

Ønske/tilbud om flere av noe til

Hvis vi vil uttrykke et ønske eller tilbud om flere av noe (tellelig), bruker vi til:

Kan jeg få én sjokolade til?
Ja, du kan ta tre sjokolader til hvis du vil.

 

NOEN PREPOSISJONSUTTRYKK SOM LIGNER PÅ HVERANDRE

Uttrykk Eksempel
å være glad i
(+ person/ting)
å være glad for
(+ noe som skjer)
Yang er glad i Ling og Ding.
Yang er glad for at Ling også bor i Trondheim.
å ha lyst til
(+ infinitiv med å)
å ha lyst
(+ substantiv)
Jeg har lyst til å slappe av.
Per har lyst pizza.
å kle seg / å ha seg / å kle av seg (+ klær)
å slå lyset / å slå av lyset
å logge på/av
(elektroniske applikasjoner)
Om morgenen slår Anna lyset og kler seg.
Om dagen har hun seg klær.
Om kvelden kler hun av seg og slår av
lyset.
Du må logge for å komme inn i nettbanken. Du må huske å logge av etterpå.
med fly/tog/bil/buss
(reisemåte)
flyet/toget/bussen
(fysisk sted)
i bilen
(fysisk sted)
Hun reiser med fly.
flyet møter hun en mann.
I bilen snakker hun i telefonen.
å være for noe
(= å si JA)
å være mot noe
(= å si NEI)
Politikerne er for det nye forslaget.
Politikerne er mot det nye forslaget.
å ha bruk for
synonym: å ha nytte av
Jan har mye bruk for utdannelsen sin.
Jan har stor nytte av utdannelsen sin.
å venne seg til
synonym: å bli vant til
resultat:[2] å være vant til
Ding venner seg til å snakke norsk.
Ding må bli vant til å snakke norsk.
Ding er vant til å snakke engelsk.
i ferien
(tidsrom)
ferie
(aktivitet)
I ferien reiste vi til Spania.
Jeg har lyst til å reise ferie.

 

[1] Det kan være vanskelig å vite om du skal bruke eller i sammen med norske stedsnavn. Vanligvis vil vi bruke i om byer, men vi bruker om noen byer som ligger inne i landet, og ikke ved kysten. Det beste er ofte å spørre en person som kommer fra stedet. Om byer i andre land enn Norge bruker vi alltid i.

[2] Se også Kapittel 6 om verbene være/bli.