Oppslag i bokmålsordboka - skript

8X Norske nobelprisvinnere

8X Norske nobelprisvinnere

1903 Bjørnstjerne Bjørnson Litteratur
1920 Knut Hamsun Litteratur
1921 Christian Lous Lange Fredsprisen
1922 Fridtjof Nansen Fredsprisen
1928 Sigrid Undset Litteratur
1968 Lars Onsager (USA og Norge) Kjemi
1969 Odd Hassel Kjemi
1969 Ragnar Frisch Minneprisen i økonomi
1973   Ivar Giæver Fysikk
1989   Trygve Haavelmo Minneprisen i økonomi
2004   Finn E. Kydland Minneprisen i økonomi
2014   May-Britt Moser og Edvard Moser Fysiologi eller medisin

Kilde: Store norske leksikon: snl.no

8X Gloser

et leksikon (n) = encyclopaedia en håndbok, et kunnskapsverk med alfabetisk ordnede oppslagsord
en litteratur (n) = literatureen diktning, en skrivekunst
en minnepris (n) = a Memorial Prize en pris til minne om noen, for å huske noen
en nobelprisvinner (n) = a Nobel laureate, a winner of the Nobel prizeen person eller organisasjon som har vunnet en nobelpris

Ordklasser


a = adjektiv, d = adverb, i = perfektum partisipp, n = noun, p = preposisjon v = verb