Oppslag i bokmålsordboka - skript

8 NTNU og Nobelprisen

8 NTNU og Nobelprisen

Læringsmål

Tema du skal kunne snakke/skrive om:

  • NTNU og NTNUs historie
  • Nobelprisen til forskere fra NTNU, Kavli Institute for Systems Neuroscience
  • Sterke følelser

Grammatikk du skal kjenne til / repetisjon:

  • Leddsetninger med hvis/dersom, etter at/når, spørreord, at/som
  • Passiv

Grammatikk du skal begynne å bruke / ny grammatikk:

  • Det som subjekt (presentering, formelt subjekt)