Oppslag i bokmålsordboka - skript

2Y b) Beskrive, sammenligne og binde sammen

Ord og uttrykk for å beskrive, sammenligne og binde sammen faktorer i en tekst

2Y b) Beskrive, sammenligne og binde sammen

Beskrive

forskjellig A er rød. B er blå. A og B har forskjellige farger.
ulik A er rød. B er blå. A og B har ulike farger.
lik A er rød. B er rød. A og B har lik farge.
vanlig Det er vanlig å spise brød til frokost i Norge.
ikke (så) vanlig Det er ikke så vanlig å spise ris til frokost i Norge.
ofte Vi spiser fisk nesten hver dag. Vi spiser ofte fisk.
vanligvis De spiser kjøtt på søndagene. De spiser vanligvis kjøtt en gang i uka.

 

Binde sammen

Tillegg:

også[1]  Vi spiser mye ris i Kina. Vi spiser også mye kjøtt.
i tillegg Vi spiser mye ris i Kina. I tillegg spiser vi mye kjøtt.
dessuten Vi spiser mye ris i Kina. Dessuten spiser vi mye kjøtt.

 

Årsakssammenhenger:

derfor[2] Vi har ulike ingredienser, og derfor blir matrettene forskjellige.
fordi Matrettene blir forskjellige fordi vi har ulike ingredienser.

 

Sammenligne

Vi kan bruke komparativ og superlativ av adjektiv[3] når vi sammenligner[4].

Positiv: Norsk mat er god.
Komparativ: Italiensk mat er bedre enn norsk mat.
Superlativ: Kinesisk mat er best.

 

Vi bruker ofte superlativ av adjektiv i bestemt form:

Den beste maten som jeg vet, er …
Det beste[5] som jeg vet, er …

 

[1] Husk at «også» ikke kan ha førsteplass i ei setning.

[2] I Kapittel 5 finner du mer om derfor og fordi.

[3] I Kapittel 4 finner du mer om adjektiv.

[4] I Kapittel 7 finner du flere uttrykk for sammenligning.

[5] I Kapittel 5 kan du lese mer om adjektiv uten substantiv.