Oppslag i bokmålsordboka - skript

2Y d) Legge/sette, ligge/stå/sitte

Mer grammatikk — Verbene: legge/sette, ligge/stå/sitte

2Y d) Legge/sette, ligge/stå/sitte

Når vi skal beskrive hvordan vi plasserer noe, bruker vi verbene legge eller sette. Det kommer ofte an på om tingen er flat eller mer oppreist.

Horisontal/flat: Læreren legger boka på bordet.
Vertikal/oppreist: Læreren setter flaska på bordet.

 

Når vi har plassert tingen, bruker vi verbene ligge eller stå på samme måte.

Horisontal/flat: Boka ligger på bordet.
Vertikal/oppreist: Flaska står på bordet.

 

Vi kan vanligvis se på tingen om den ligger horisontalt eller står vertikalt, men noen ganger er det ikke så lett.

Bestemora setter fatene på bordet. Fatene står på bordet.

 

Selv om fat er flate, bruker vi altså sette og stå. Det vanlige er at bestikk ligger, mens servise (glass, fat osv.) står.

Om bygninger og steder bruker vi vanligvis ligge:

Nidarosdomen ligger i Trondheim sentrum.
Ålesund ligger mellom fjord og fjell.

 

Verbet sitte bruker vi bare om levende vesener (mennesker/dyr):

Mora setter barnet på stolen. Barnet sitter på stolen.
Vær så god, sett deg! (oppfordring til en person) Sitt! (kommando til en hund)

 

Legg merke til bøyinga av verbene:

Infinitiv Presens Preteritum Presens perfektum
å legge[1] legger la har lagt
å ligge ligger har ligget
å sette setter satte har satt
å sitte sitter satt har sittet
å stå står sto har stått

 

[1] Verbene legge og sette kan ha refleksiv form: Hun legger seg. Hun setter seg. Du finner mer om refleksive uttrykk i Kapittel 3.