Oppslag i bokmålsordboka - skript

2 Markus besøker bestemor, og Ling er på norskkurs

2 Markus besøker bestemor, og Ling er på norskkurs

Læringsmål

Tema du skal kunne snakke / skrive om:

  • Mat i Norge og hjemlandet
  • Å gå på norskkurs
  • Essayskriving

Grammatikk du skal kjenne til / repetisjon:

  • Substantiv: bestemt og ubestemt form, entall og flertall
  • Å velge mellom bestemt og ubestemt form av substantiv

Grammatikk du skal begynne å bruke / ny grammatikk:

  • Mange/mye og tellelige/utellelige substantiv
  • Sammenligningsuttrykk
  • Sammensatte substantiv
  • Uregelmessige substantiv
  • Verbene ligge/legge og sitte/sette/stå