Oppslag i bokmålsordboka - skript

10X Religion i Norge

10X Religion i Norge

I Norge er det full religionsfrihet. Det betyr at man kan praktisere den religionen man ønsker, uten å måtte være redd for straff eller forfølgelse. Det betyr også at man kan velge å ikke tilhøre en religion i det hele tatt. I Norge kan man gjøre slike valg etter at man har fylt 15 år, men før den alderen er det foreldrene som bestemmer hvilken religion barnet skal tilhøre.

Kristendommen ble innført i Norge for over tusen år siden, og siden da har kristendommen vært den dominerende religionen her i landet. I dag er det ingen statsreligion i Norge. Litt mer enn 70 prosent av den norske befolkningen tilhører Den norske kirke, som praktiserer luthersk-protestantisk kristendom. Dermed er de fleste nordmenn kristne protestanter. Omtrent 2,5 prosent av de kristne i Norge tilhører Den katolske kirke og kalles katolikker.

Den nest største religionen i Norge er islam. Litt mer enn 2,5 prosent av befolkningen i Norge er muslimer. I tillegg til kristne og muslimer finnes det flere små religiøse samfunn som praktiserer for eksempel buddhisme, hinduisme eller jødedom.

1,6 prosent av befolkningen i Norge, altså nesten 90 000 personer, er medlem i Human-Etisk Forbund, en ikke-religiøs organisasjon som har fokus på humanistiske verdier.

Selv om majoriteten av den norske befolkningen tilhører Den norske kirke, vil de fleste nordmenn si at religionen ikke har en stor plass i deres hverdagsliv. Antallet medlemmer i Den norske kirke minker fra år til år, og statistikk viser at svært få går i kirka oftere enn én gang i måneden, og mange sier at de ikke tror på Gud. Likevel vil de fleste kristne i Norge regne Kirka som viktig både i jula og ved seremonier som dåp, konfirmasjon, bryllup og begravelser.

Kilder: ssb.no, human.no

10X Gloser

en befolkning (n) = population, inhabitants menneskene som bor i et område/land
et bryllup (n) = a wedding en fest når noen gifter seg
en buddhisme (n) = Buddhism en religion som går tilbake til Siddharta Gautama, med tilnavnet Buddha ('den opplyste'), som levde ca. år 500 f.Kr.
   dominerende (a) = dominating, predominant som dominerer, som har den mest sentrale posisjonen
en dåp (n) = baptism, christeningen kristen seremoni hvor barnet blir en del av den kristne kirka
et fokus (n) = focus et midtpunkt, et sentrum, det viktigste
et forbund (n) = a federation, an association en organisasjon
en forfølgelse (n) = a prosecution det at noen forfølger, det at noen vil angripe eller straffe
 å fylle (v) = here: to turn å fylle år; å ha bursdag
   Gud = God Gud - den kristne guden, en gud - overnaturlig vesen som har makt, skaperen etc.
en hinduisme (n) = Hinduism en religion med opprinnelse i India
   human-etisk (a) = humanist et verdslig livssyn med fokus på det humanistiske (menneskelige) og etiske
et hverdagsliv (n) = everyday life hvordan man lever til daglig
   ikke-religiøs (a) = non-religious som ikke er tilknyttet en religion
 å innføre (v) = to insert, to introduce to bring in, to import å importere
   islam (n) = Islam en religion: monoteistisk verdensreligion som oppstod i Arabia på 600-tallet
en jødedom (n) = Judaism en religion: monoteistisk religion som har sitt utspring i Midtøsten
en katolikk (n) = a Catholic, a Roman Catholic en person som tilhører den katolske kirka
   katolsk (a) = Catholic, Roman Catholic som har med katolisismen å gjøre
en konfirmasjon (n) = confirmation en kirkelig handling der man bekrefter dåpen og sin tilhørighet til den kristne kirka
   kristen (a) = Christian som har med kristendommen å gjøre, også: en person som tilhører den kristne kirka
en kristendom (n) = Christianity en religion: som anser Jesus Kristus som Guds åpenbaring
   luthersk-protestantisk (a) = Lutheran Protestant som følger kristendommen slik den ble etter reformasjonen
en majoritet (n) = majority et flertall, de fleste
et medlem (n) = a member en person som er med i en organisasjon
 å minke (v) = to decrease å bli mindre, å gå nedover
en muslim (n) = a Muslim, a Moslem en person som tilhører islam
   nest (d) = second her: nummer to
 å praktisere (v) = to practise å utøve, å gjøre
en protestant (n) = a Protestanten kristen person som følger den luthersk-protestantiske lære
en religion (n) = a religion en gudsdyrkelse, et system av religiøs tro
en religionsfrihet (n) = freedom of religion en frihet til å velge religion
en seremoni (n) = ceremony en høytidelig, ofte symbolsk, handling
   slike = such, this/that kind of (thing) sånne, av den eller den typen
en statsreligion (n) = state religion, established religion en religion som har en offisiell posisjon i et land
en straff (n) = a penalty, a punishment en negativ konsekvens av at man gjør noe galt, for eksempel fengsel
 å tilhøre (v) = to belong to, to be a member of å være med i
en verdi (n) = a value det som har høy status

Ordklasser


a = adjektiv, d = adverb, i = perfektum partisipp, n = noun, p = preposisjon v = verb