Oppslag i bokmålsordboka - skript

10 Grammatikk

10 Grammatikk

PREPOSISJONER

NOEN UTTRYKK SORTERT ETTER PREPOSISJON

I Kapittel 7 finner du mer om preposisjoner. Her er noen lister med vanlige bruksområder for disse preposisjonene. Dette er ikke fullstendige lister, men et utgangspunkt.

eksempel
hilse (+ person) Ling hilser sjefen i Trøndersk rør og vann.
tenke
(+ person/tema)
Ling tenker Yang og Ding.
vente
(+ person / ting / noe som skal skje)
Ling venter Yang på bussholdeplassen.
Ding venter at barne-tv skal begynne.
grunn av
(årsak)
grunn av de gode karakterene sine fikk Yang en god jobb.
stole
(+ person/institusjon)
Ling stoler Yang.
sette pris
(+ noe som skjer)
Ling setter pris at hun får komme på jobbintervju.
holde med
(= å ha startet)
Yang holder på med et forskningsprosjekt.
den ene/andre siden
(motsetning)
den ene siden er Norge et stort land. den andre siden bor det mennesker her.
søke
(= å ville jobbe/studere et sted)
Ling må søke mange jobber i Trondheim.
tro
(religiøst/åndelig)
tro
(+ person/utsagn)
Tror du Gud?
Tror du det som mannen din sier?
lure
(+ om / spørreord / spørrende leddsetning[1])
Ling lurer om Ding skal gå på offentlig eller privat skole.
Ling lurer hvilken skole Ding skal begynne på.

 

I

i eksempel
i like måte
(= takk, det samme)
Hyggelig å se deg! I like måte.
i løpet av
(+ substantiv / tid)
I løpet av uka må vi bestemme hvilken skole Ding skal gå på.
i stedet for Jeg vil ha et eple i stedet for en banan.
i det siste
(+ presens perfektum)
(= den siste tiden)
Jeg har vært så trøtt i det siste.
i nærheten av
(= ikke så langt fra)
Tyholt ligger i nærheten av Gløshaugen.
å være interessert i
(+ fag/tema)
(= å være opptatt av)
Yang er veldig interessert i kjemi.
i tillegg
(= dessuten)
Du må lese teksten. I tillegg må du lære vokabularet.
komme i gang
(+ med)
(= å starte / å begynne)
Nå må vi komme i gang med leksene våre.
i mellomtiden I mellomtiden har Yang jobbet i England.

 

Til

til eksempel
til frokost/lunsj/middag
(måltider)
Til frokost spiser jeg ei brødskive med ost.
å glede seg til
(+ aktivitet i framtida)
Jeg gleder meg til hytteturen i helga.
å gi noe til noen
(+ substantiv + person)
Yang gir en gave til Ling fordi hun har bursdag.
å ha råd til
(+ infinitiv med å / substantiv)
(= å ha nok penger)
å ha tid til
(+ infinitiv med å)
(= å ha nok tid)
De har ikke råd til å kjøpe bil nå.
De har ikke råd til ny bil nå.
Han har ikke tid til å komme på møtet i dag.
å legge til rette for
(= å gjøre noe mulig)
Vi må legge til rette for at Ding skal gjøre det bra på skolen.
å finne seg til rette
(= å bli vant til å bo/være et sted)
Yang og Ling har funnet seg godt til rette i Trondheim.
å ha kjennskap til
(= å vite noe, men ikke alt, om et tema eller en sak)
Yang har kjennskap til flere fagområder i kjemi.
å anbefale noe til noen
(+ substantiv + person)
(= å tro at noen vil like noe)
Jeg anbefaler denne iskremen til deg.
å ha plikt til
(= å måtte)
Alle ansatte har plikt til å komme på møtet.
viser til
(formelt uttrykk, vanligvis i jobbsøknader)
Jeg viser til annonse i Adresseavisen og søker med dette stillingen som regnskapsmedarbeider.

 

Med

med eksempel
brødskive med / pølse med / kaffe med Hun spiser brødskiver med ost.
Hun spiser pølse med brød.
Hun drikker kaffe med melk.
følge med (på)
(= å holde seg oppdatert)
Jeg følger med på mange amerikanske tv-serier.
hjelpe noen med noe
(+ person + aktivitet)
Yang må hjelpe Ling med norskleksene.
ta med (seg)
(+ noe / substantiv)
Kan du ta med (deg) ei kake på festen?
være/bli med (person)
(+ sted)
Vil du bli med (meg) på kino i kveld?
jobbe med
(+ substantiv)
Jeg jobber med forskning.
drive med
(= å gjøre)
Hva driver du med i fritida?

 

For

for eksempel
for eksempel For eksempel kan vi flytte til England igjen.
å ha bruk for
synonym: å ha behov for
(= å trenge)
Studentene har bruk for mer undervisning.
Studentene har behov for mer undervisning.
å bestemme seg for Ling bestemmer seg for å søke på jobben.
å være redd (for)
(+ substantiv / å / at)
Ling er redd (for) troll.
(= Hun synes at troll er skremmende.)
Ling er redd for Ding.
(= Hun er bekymret for Ding.)
Ling er redd for å begrense Dings muligheter.
Ling er redd for at de begrenser Dings muligheter.
for det meste
(= mesteparten av tida)
For det meste trives Ding på skolen.

 

Av

av eksempel
å være opptatt av
(= å bry seg om)
Ling er opptatt av kvaliteten på utdanningen.
å være avhengig av
(= å måtte ha)
Han er avhengig av alkohol.
av og til
(= noen ganger)
Av og til spiser Ling og Yang pølser til middag.
noen/mange av
(+ tellelig substantiv i bestemt form flertall)
noe/mye av
(+ utellelig substantiv i bestemt form entall)
Noen/mange av studentene har ikke gjort leksa.
Noe/mye av vannet renner ut fra dusjen.

 

Om

om eksempel
å høre om
(= å få vite)
Yang hørte om en ny restaurant.
å vite om
(= å allerede vite)
Yang vet om mange fine restauranter i Trondheim.
å dreie seg om
synonym: å handle om
(tema)
Denne teksten dreier seg om preposisjoner.
Denne teksten handler om preposisjoner. 

 

Etter

etter eksempel
å lete etter
(+ substantiv/pronomen)
Hvor er nøklene mine? Jeg har lett etter dem i hele dag!
etter hvert
(= med tiden, seinere)
Etter hvert håper jeg at jeg kan få fast stilling.
etter min mening
(+ verb)
(= jeg synes)
Etter min mening er fast stilling bedre enn midlertidig stilling.

 

FRA

fra eksempel
forskjellig fra
(= ulik)
Maten i Norge er forskjellig fra maten i Kina.
å si fra/ifra
(= å gi beskjed)
Si fra hvis du ikke kan komme på festen.

 

Over

over eksempel
overrasket over(= en overraskelse) Hun ble svært overrasket over resultatet i fotballkampen.
over + antall
(= mer enn)
Det var over 100 personer på festen. 

 

[1] Du finner mer om spørrende leddsetninger i Kapittel 5