Oppslag i bokmålsordboka - skript

10Y a)

Mer grammatikk

10Y a) Adverb med og uten bevegelse

Noen adverb har to former, én for verb med bevegelse og én for verb uten bevegelse.[1]

Bevegelse   Ikke bevegelse
Han går inn. Han er inne.
Han kjører ut fra garasjen. Bilen står ute.
Han går opp til 2. etasje. Han er oppe.
Han faller ned fra taket. Han ligger nede.
Han drar hjem. Han lager mat, leser og skriver hjemme.
Han kommer hit. Han er her.
Han flytter dit. Han skal bo der.
Han reiser bort. Han er borte.
Hun går fram til alteret. De står framme ved alteret.

 

Legg merke til at vi aldri bruker preposisjon før disse adverbene:

IKKE: Han er på hjemme.

 

[1] Disse adverbene er også med i mange faste uttrykk med verb. Vi går ikke nærmere inn på det her.