Oppslag i bokmålsordboka - skript

10 Sorg og glede

10 Sorg og glede

Læringsmål

Tema du skal kunne snakke/skrive om:

  • Relasjoner
  • Tradisjoner
  • Sorg og glede
  • Bryllup og begravelse
  • Religionens posisjon i samfunnet
  • Livsfaser, markeringer

Grammatikk du skal kjenne til/repetisjon:

  • adverb med og uten bevegelse
  • adjektivene: trøtt/sliten/lei

Grammatikk du skal begynne å bruke/ny grammatikk:

  • Det kommer ikke noe ny grammatikk i dette kapittelet.