Oppslag i bokmålsordboka - skript

1.2 Grammatikk

1.2 Grammatikk

Grammatikk du skal begynne å bruke / ny grammatikk

VERB

Preteritum perfektum

For å lage preteritum perfektum forandrer vi hjelpeverbet i presens perfektum fra har til hadde.

1. Når teksten er i preteritum, kan vi bruke preteritum perfektum for å vise at noe skjedde før en annen hendelse i fortida, med fokus på resultat for fortida.

Simon hadde hørt mye bra om sykepleierutdanningen.
(Resultat: Han ville gjerne studere sykepleie.)
Hun hadde studert norsk på NTNU (før hun begynte å studere kjemi).
(Resultat: Hun forsto de norske lærerne på kjemistudiet.)

 

2. Når teksten er i preteritum, kan vi bruke preteritum perfektum for å vise at noe startet før en annen hendelse i fortida, og fortsatt foregikk på tekstens tidspunkt.

Simon hadde studert i ett år (da han møtte kjæresten sin).
(Forklaring: Han var fortsatt student da de møttes.)
Hun hadde bodd i Trondheim i ti år allerede (da hun begynte å studere kjemi).
(Forklaring: Hun bodde fortsatt i Trondheim da hun begynte å studere.)

 

3. Når teksten er i preteritum, kan vi bruke preteritum perfektum for å vise at noe skjedde i en tidsperiode som ikke var slutt på tekstens tidspunkt.

Hun hadde studert norsk hele sommeren, (og i august leste hun ei norsk bok).
(Forklaring: Sommeren var ikke slutt i august.)

 

Modalverb i preteritum

Modalverbene kan også stå i preteritum hvis teksten/setninga er i preteritum.

Presens Preteritum
skal skulle
vil ville
måtte
bør burde
kan kunne

 

Etter modalverb bruker vi som nevnt infinitiv uten å, også hvis modalverbet er i preteritum.

Anna skulle gjøre leksene før norskkurset, og så skulle hun ta bussen til NTNU.
Ida skulle studere skipsbygging da hun flyttet til Ålesund.
Jeg ville gjerne lære mer om kjemi, og derfor leste jeg ei bok om kjemi.
Ida ville gjerne se den fine naturen rundt byen.
Yang kunne snakke norsk allerede da han flyttet til Trondheim fordi han hadde gått på norskkurs for ti år siden.
Ling måtte begynne på norskkurs da hun flyttet til Trondheim.
I går satt Ding ved skrivebordet. Han visste at han burde gjøre lekser, men han ville heller spille dataspill.