Oppslag i bokmålsordboka - skript

8.2 Grammatikk

8.2 Grammatikk

Grammatikk du skal begynne å bruke / ny grammatikk

Det som subjekt

Presentering

1. Når vi introduserer ny informasjon i ubestemt form, bruker vi ofte det som subjekt. Denne typen ny informasjon vil vi helst ha lenger bak i setninga:

Det jobber mange kinesere ved NTNU.
Det kom en overraskende nyhet.

 

2. Vi bruker ofte det som subjekt sammen med infinitiv med å (når infinitivsuttrykket står i predikativ):

Det er vanskelig å få lån.

 

3. Vi bruker ofte det som subjekt sammen med at-setninger:

Det er viktig at huset er nytt.
Det var første gang at medisinprisen gikk til norske forskere.

 

4. Sammen med verbet er (å være) er det obligatorisk å bruke det som subjekt når vi presenterer noe nytt. Sammen med andre verb kan det være valgfritt:

Obligatorisk: Jeg liker Trondheim. Det er en fin by.
Valgfritt: Det jobber mange kinesere der.[5] = Mange kinesere jobber der.

 

[5] Dette betyr at vi ofte må ha det som subjekt når setninga starter med et adverb: Der jobber det mange kinesere.