1.6 Lærer Marianne

1.6 Lærer Marianne

Narvikdialekten

Dialektordliste

Narvikdialekten / nordnorsk dialekt:

avisa = flertall av aviser
bynne = begynner / presens begynne
e = er / presens av å være
fødd = født /partisipp å bli født
hete = heter / presens av heter
hjæmmelaga = hjemmelaget /preteritum av å lage
jobbe = jobber /presens av å jobbe
nån = noen
rætta = retter (matretter) flertall hankjønn
sjøl = selv
skola = skolen (hankjønn)
studenta = studenter / flertall en student
æ = jeg