2M Bus to Moholt

Buss til Moholt

NORMAL

SLOW

Det er onsdag morgen, og Polarlys kommer til Trondheim. Klokka er kvart over åtte. Maria skal ta buss nummer 2 fra Pirterminalen til sentrum. Hun må bytte buss i sentrum for å komme til Moholt studentby.

Maria: Unnskyld, jeg må bytte buss i sentrum. Hvilken buss går fra sentrum til Moholt studentby?
Bussjåføren: Du kan ta buss nummer 5.
Maria: Når går den?
Bussjåføren: Den går klokka halv ni og kvart på ni. Vil du ha ei bussrute?
Maria: Ja, tusen takk. Hvor mye koster billetten?
Bussjåføren: Den koster 30 kroner.
Maria: Så mye? Må jeg betale 30 kroner på neste buss også?
Bussjåføren: Nei, du kan få overgang.
Maria: Hva betyr overgang?
Bussjåføren: Overgang betyr at du kan bruke billetten i én time.
Maria: Flott, takk skal du ha.

Maria tar buss nummer 5 klokka halv ni. Klokka ni kommer bussen til studentbyen. Maria finner ikke resepsjonen. Endelig ser hun et skilt. Der ligger resepsjonen.

 Der ligger resepsjonen.

Maria må bytte buss i sentrum for å komme til Moholt studentby.

2M Exercises

(Opens in a new window)

2.10 Question words:
hvilken – hvilket - hvilke?

2.11 The time: Hva er klokka?

2.12 Word order

2.13 Word order