Oppslag i bokmålsordboka - skript

7D Første dag på skolen

7D Første dag på skolen

 ►100% 

 ► 70%  سجّل

Det er ettermiddag, og Dina kommer hjem fra skolen. Pappa står på kjøkkenet og lager middag.

Pappa: Hei Dina! Hvordan var det på skolen? Du ser fornøyd ut.

Dina: Ja, jeg kom i klassen til Tone og Eva!

P: Da ble du glad, tenker jeg.

D: Ja, for alle kjente hverandre, og jeg kjente nesten ingen, bare Tone og Eva. Jeg var så nervøs!

P: Snakket du med noen andre elever, da?

D: Ja, jeg snakket med mange av jentene i klassen. De spurte mye om Frankrike og Paris. Noen var ganske nysgjerrige.

P: Hvordan var lærerne, da?

D: Jeg traff bare to av dem, en mann og ei dame. Mannen så ganske gammel ut, men han var snill og veldig koselig. Han het Ole. De bruker fornavn på lærerne her i Norge. Dama het Ingrid. Hun var nokså ung. Hun ble fort sint og sur.

P: Kanskje hadde hun en dårlig dag.

D: Ja. Dessuten var det ikke så rart, for det var ganske mye bråk i timen hennes.

P: Traff du noen kjekke gutter?

D: Å pappa, du er så dum! Nå går jeg opp på rommet og gjør lekser til i morgen.

7D Vocabulary

å  bruke (v) أن يستخدم
et  bråk (s) ضجة
  dessuten (d) علاوة على ذلك
  dum (a) أحمق
en  elev (s) تلميذ
et  fornavn (s) اسم
  fornøyd (a) راضٍ
  første (d) أول
  ganske (d) إلى حد ما
  gjør (å gjøre) (v) يفعل
  hennes ـها / لها
  hverandre بعضهم الآخر
  i morgen (d) غداً
  Ingrid (s) (اسم علم)
  kjekk (a) وسيم
ei  lekse (s) واجب
en  lærer (s) معلم
  nervøs (a) متوتر
  nokså (d) إلى حد ما
  Ole (s) (اسم علم)
  rar (a) غريب
  sint (a) غاضب
  snakket (å snakke) (v) تكلم
  spurte (å spørre) (v) سأل
  sur (a) معكر المزاج
  traff (å treffe) (v) قابل


substantiv = s (اسم)
verb = v (فعل)
adjektiv = a (صفة)
adverb = d (ظرف)
preposisjon = p (حرف جر)

Flashcard exercises on Quizlet.com