7 Vocabulary

  الكلمة كتابة صوتية تصريف العربية النص  
  alvorlig /ɑl¹voːɭi/ alvorlig, alvorlige جدي / مهم  07C a
en arbeidsdag /en ²arbæidsˌdɑːɡ/ arbeidsdagen, arbeidsdager, arbeidsdagene يوم عمل  07B s
  Arne /²ɑːɳe/   (اسم علم)  07B s
ei avis /æi ɑ¹viːs/ avisa, aviser, avisene جريدة  07C s
  bak /¹bɑːk/   وراء  07A p
en begynnelse /en be¹jynelse/ begynnelsen, begynnelser, begynnelsene بداية  07C s
en bestevenn /en ²besteˌven/ bestevennen, bestevenner, bestevennene صديق مقرّب  07C s
  bort /¹buʈ/   بعيداً عن  07C d
å bruke /o ²brʉːke/ bruker, brukte, har brukt أن يستخدم  07D v
et bråk /et ¹broːk/ bråket ضجة  07D s
et bygg /et ¹byg/ bygget, bygg, byggene بناء  07B s
å bygge /o ²byge/ bygger, bygde, har bygd أن يبني  07C v
et byggfirma /et ¹byɡˌfirmɑ/ byggfirmaet, byggfirmaer, byggfirmaene شركة إنشاءات  07B s
  deretter /¹dæreter/   ثم  07A d
  dessuten /des²ʉːtn̩/   علاوة على ذلك  07D d
en dimensjon /en dimen¹ʃuːn/ dimensjonen, dimensjoner, dimensjonene بُعد  07B s
  dro (å dra) /¹druː/   ذهب (أن يذهب)  07B v
  dum /¹dum/ dumt, dumme أحمق  07D a
  dårlig /²dåːɭi/ dårlig, dårlige بشع / سيئ  07C a
en elev /en e¹leːv/ eleven, elever, elevene تلميذ  07D s
en e-post /en ¹eːˌpost/ e-posten, e-poster, e-postene بريد الكتروني  07B s
et firma /et ¹firmɑ/ firmaet, firmaer, firmaene شركة  07B s
en fjernkontroll /en ²fjæːɳkunˌtrol/ fjernkontrollen, fjernkontroller, fjernkontrollene أداة التحكم عن بعد  07A s
  flott /¹flot/ flott, flotte جيد / رائع  07C a
  for - siden /¹for ²siːdṇ/   منذ  07C p
et fornavn /et ²foˌɳɑvn/ fornavnet, fornavn, fornavnene اسم  07D s
  fornøyd /fo¹ɳøyd/ fornøyd, fornøyde راضٍ  07D a
  fort /¹fuʈ/   سريع  07C d
å fortelle /o fo¹ʈele/ forteller, fortalte, har fortalt أن يروي  07B v
  første /²føʃʈe/   أول  07D d
  ganske /²gɑnske/   إلى حد ما  07D d
  gikk (å gå) /¹jik/   مشى (أن يمشي) / ذهب (أن يذهب)  07B v
  gjør (å gjøre) /¹jøːr/ gjøre, gjør, har gjort يفعل  07D v
  hadde (å ha) /²hɑde/   كان له  07B v
  heldigvis /²heldiˌviːs/   لحسن الحظ  07A d
  hennes /²henes/   ـها / لها  07D  
  hverandre /vær²ɑndre/   بعضهم الآخر  07D  
  i går /i ¹goːr/   البارحة  07A d
  i morgen /i ²moːɳ̩/   غداً  07D d
  i morges /I ²morɡes/   هذا الصباح  07C d
en informasjon /en informɑ²ʃuːn/ informasjonen, informasjoner, informasjonene معلومات  07B s
en ingeniør /en iŋʃn̩¹jøːr/ ingeniøren, ingeniører, ingeniørene مهندس  07B s
  Ingrid /²iŋri/   (اسم علم)  07D s
  Jens /¹jens/   (اسم علم)  07C s
  jo /¹juː/   بلى  07C  
en kamerat /en kɑme¹rɑːt/ kameraten, kamerater, kameratene رفيق  07C s
  kjekk /¹çek/ kjekt, kjekke وسيم  07D a
en knapp /en ¹knɑp/ knappen, knapper, knappene زر  07A s
  kom (å komme) /¹kom/   أتى  07B v
en lego /en ¹leːɡu/ legoen, legoer, legoene ليغو  07C s
å leke /o ²leːke/ leker, lekte, har lekt أن يلعب  07C v
ei lekse /æi ²lekse/ leksa, lekser, leksene واجب  07D s
  lykkelig /²lykeli/ lykkelig, lykkelige سعيد  07C a
en lærer /en ²læːrer/ læreren, lærere, lærerne معلم  07D s
å løse /o ²løːse/ løser, løste, har løst أن يحل  07B v
en modell /en mu¹del/ modellen, modeller, modellene نموذج  07B s
  mye /²myːe/   الكثير  07A a
et møte /et ²møːte/ møtet, møter, møtene اجتماع  07B s
  nervøs /nær¹vøːs/ nervøst, nervøse متوتر  07D a
  nesten /²nestn̩/   تقريباً  07B d
  nokså /¹nokso/   إلى حد ما  07D d
en nyhet /en ¹nyːˌheːt/ nyheten, nyheter, nyhetene خبر  07C s
  Ole /²uːle/   (اسم علم)  07D s
  oppe /²ope/   في الأعلى  07A d
en PC /en ²peːse/ PC-en, PC-er, PC-ene كمبيوتر  07B s
en perm /en ¹pærm/ permen, permer, permene مصنف أوراق  07B s
et personale /et pæʃu¹nɑːle/ personalet, personaler, personalene طاقم الموظفين  07C s
et problem /et pru¹bleːm/ problemet, problemer, problemene مشكلة  07B s
et prosjekt /et pru¹ʃekt/ prosjektet, prosjekter, prosjektene مشروع  07B s
en rapport /en rɑ¹poʈ/ rapporten, rapporter, rapportene تقرير  07B s
  rar /¹rɑːr/ rart, rare غريب  07D a
å regne ut /o ²ræine ˌʉːt/ regner ut, regnet ut, har regnet ut أن يحسب  07B v
  siden (jf. for - siden) /²siːdn̩/   منذ  07C p
  sint /¹sint/ sint, sinte غاضب  07D a
en sjef /en ¹ʃeːf/ sjefen, sjefer, sjefene مدير  07B s
  sjenert /ʃe¹neːʈ/ sjenert, sjenerte خجول  07C a
å skremme /o ²skreme/ skremmer, skremte, har skremt أن يخيف  07A v
å skrive /o ²skriːve/ skriver, skrev, skrevet أن يكتب  07B v
å slå på /o ¹ʃɭoː ˌpoː/   أن يشغّل  07B v
  snakket (å snakke) /²snɑket/   تكلم  07D v
  spennende /²spenene/ spennende, spennende مثير  07C a
  spiste (å spise) /²spiːste/   أكل  07A v
  spurte (å spørre) /²spʉːʈe/   سأل  07D v
  stille /²stile/   ساكن  07A a
  sur /¹sʉːr/ surt, sure معكر المزاج  07D a
en søndag /¹sønˌdɑːg/ søndagen, søndager, søndagene يوم أحد  07A s
en ting /en ¹tiŋ/ tingen, ting, tingene شيء  07C s
  traff (å treffe) /¹trɑf/   قابل  07D v
å trykke /o ²tryke/ trykker, trykket, har trykket أن يضغط  07A v
ei uke /æi ²ʉːke/ uka, uker, ukene أسبوع  07B s
  under /¹ʉner/   تحت  07A p
  var (å være) /¹vɑːr/   كان  07B v
  viktig /²vikti/ viktig, viktige مهم  07B a
å virke /o ²virke/ virker, virket, har virket أن يبدو / أن يعمل  07C v
å vite /o ²viːte/ vet, visste, har visst أن يعرف  07C v

النص = رقم النص حيث تم استخدام الكلمة للمرة اﻷولى


substantiv = s (اسم)
verb = v (فعل)
adjektiv = a (صفة)
adverb = d (ظرف)
preposisjon = p (حرف جر)