Oppslag i bokmålsordboka - skript

4D Veien til skolen

4D Veien til skolen

 ►100% 

 ► 70%  Grabar

Det er onsdag kveld. Mandag er første dag på skolen. Dina skal begynne i niende klasse på ungdomsskolen.

Dina: Pappa, jeg må lære veien til skolen. Hvor ligger den?

Pappa: Jeg kjører deg på mandag.

D: Nei, jeg kan gå. Forklar meg veien!

P: Du må gå til barnehagen og så til høyre i første veikryss. Gå rett fram hundre meter og ta andre vei til venstre. Da vil du se skolen på høyre side av veien. Det er cirka en kilometer å gå.

D: Hm. Kan du vise meg veien i kveld?

P: Nei, nå skal jeg lese for Alex, og så skal jeg se fotball på TV. Jeg kan kjøre deg på mandag.

D: Nei, jeg vil gå.

P: Ja vel, vi kan gå.

D: Å, du forstår ingenting. Jeg vil gå alene. Hvilken vei er det etter barnehagen?

P: Jeg skal tegne et kart til deg, kjære.

Pappa tegner et kart og gir det til Dina. Hun legger kartet i lomma og går ut. Hun vil ikke komme på skolen på mandag sammen med mamma eller pappa. Forstår foreldre ingenting?

4D Bilde

Hvor ligger skolen?

4D Exercises

4D Ejercicios

(Se abren en una nueva ventana.)

4D.1 Verbos: El presente
4D.2 La hora: Hva er klokka?
4D.3 Preposiciones
4D.4 Vocabulario
4D.5 Ejercicios sobre el orden de las palabras
4D.6 Las fechas