Guide Norsk

Veiledning

Det er 12 kapitler i LearnNoW og hvert av dem fokuserer på noen få tema med litt variasjon og utvidelse i hver tekst. Dermed blir det både noe nytt og noe repetisjon i hver av tekstene.

Alle kapitlene har den samme menystrukturen. De fire øverste valgene fører til tekster om Alex, Ben, Cecilie og Dina.

Anbefalt arbeidsgang

  1. KapittelmenyStart på toppen med Alex, les teksten.
  2. Velg Vocabulario, lær deg de nye glosene. (Se Gloser.)
  3. Hør på lydsporet mens du leser teksten. Du kan også ta opp din egen stemme og sammenligne med original­innspillingen. (Se Lydkontroller.)
  4. Den siste undermenyen gir deg noe ekstramateriale (Numerales, under tekst 2A). Studer dette stoffet.
  5. Velg Gramática for en gjennomgang av den grammatikken du trenger i oppgavene.
  6. Gå nå tilbake til Alex og gjør oppgavene i den blåe ramma rett under bildet.

Etter å ha gjennomført disse trinnene, går du videre til Ben. Arbeid herifra på den samme måten som under Alex-teksten, og fortsett etterpå med Cecilie og Dina.

Bruk sidene Pronunciación og Ejercicios auditivos for å forbedre dine muntlige ferdigheter.

Før du går videre til det neste kapitlet, bør du sjekke at du har lært det du skal. På siden Ejercicios er alle oppgavene i kapitlet samlet. Selv om du allerede har gjort dem, kan det være lurt å gjøre alle én gang til som en repetisjon.

I tillegg bør du sjekke siden Vocabulario, der hele kapitlets vokabular finnes samlet. Hvor mange av de nye ordene har du lært? Du bør kunne minimum 80 % av dem før du går videre.

Alle emnene på siden Extras er knyttet opp til det du skal lære i det aktuelle kapitlet og tilbyr deg variasjon i innlæringen.

Så kan du gå videre til neste kapittel og fortsette på den samme måten.

I tillegg til det LearnNoW kan tilby, finner du også den eksterne lenken Controlador de gramática nederst i menyen. Via en informasjonsside leder den deg til et program som sjekker grammatikaliteten i fritt valgte norske setninger.

Gloser

Å lære gloser er svært viktig for å lære et nytt språk, spesielt i startfasen, og det er nødvendig med mye øving og repetisjon. LearnNoW presenterer derfor glosene på flere måter.

Du finner enkle lister både til hver tekst (undermeny Vocabulario) og på siden Lista (a – å), samt mer utfyllende tabeller på kapittelnivå og gruppert alfabetisk på siden Tablas.

Glosetabell

Alle gloseoppføringene kan høres ved å klikke på de blå lenkene. I tillegg til dette har vi også lagt til oppgavesett med flashcards under hver teksts gloseliste.

Flashcards

Her kan du velge enkle oppgaver fra norsk til spansk (A), fra spansk til norsk (B) eller Quizlets flashcard-løsning (C).

Lydkontroller

Det er en avspillingskontroll for normalversjonen av hver tekst (100 %) og én for versjonen med redusert fart (70 %).

Avspillingskontroll

Disse kontrollene kan se litt forskjellige ut avhengig av nettleseren din.

For å vise innspillingskontrollen, trykk Grabar. Denne har fem knapper: Play, Opptak, Stopp, Saktere/Raskere og Lagre fil.

Innspillingskontroll

NB! Lydinnspilleren NanoGong krever Java. For å unngå flere spørsmål om å kjøre den, aksepter utgiverens sikkerhetssertifikat ved å hake ut «Do not show this again ...».

Run NanoGong

Keyboard

Keyboard

How to add another keyboard language: