1B Vocabulary

1 Słownictwo
 

  Wyraz Transkrypcja Odmiana Polski T K
  Alex /¹ɑleks/   (imię własne) 01A n
  Ben /¹ben/   (imię własne) 01B n
  Benjamin /¹benjɑˌmin/   (imię własne) 01B n
  Cecilie /se¹siːlie/   (imię własne) 01C n
en dag /en ¹dɑːg/ dagen, dager, dagene dzień 01B n
  Dina /²diːnɑ/   (imię własne) 01D n
  du /¹dʉː/   ty 01A  
  er (å være) /¹æːr/   jestem, jesteś, jest,... (być) 01C v
  fra /¹frɑː/   z 01D p
  Frankrike /¹frɑŋˌkriːke/   (imię własne) Francja 01D n
  god /¹guː/ godt, gode dobry 01B a
  god dag!     dzień dobry! 01B  
  hallo /hɑ¹luː/   halo, cześć 01C  
  Hansen /¹hɑnsṇ/   (imię własne) 01C n
  hei /¹hæi/   cześć 01A  
å hete /o ²heːte/ heter, het, har hett nazywać się 01B v
  heter (å hete) /²heːter/   nazywam się, nazywasz się... 01A v
å hilse /o ²hilse/ hilser, hilste, har hilst przywitać się, zapoznać się 01B v
  hva /¹vɑː/   co 01A  
  hvor /¹vur/   gdzie 01D  
  hvor … fra     skąd 01D  
  hvor kommer du fra?     skąd jesteś/pochodzisz? 01D  
  hyggelig /²hygeli/ hyggelig, hyggelige przyjemny, miły 01B a
  hyggelig å hilse på deg! /²hygeli o ²hilse po ˌdæi/   miło cię poznać 01B a
  jeg /¹jæi/   ja 01A  
  kommer (å komme) /¹komer/   pochodzę, pochodzisz.... 01D v
  norsk /¹noʃk/ norsk, norske Norweżka, Norweg 01C a
  /¹poː/   na 01B p
  Vidal /vi¹dɑl/   (imię własne) 01B n
  å /oː/   znak bezokolicznika 01B  

T = Tekst, w którym po raz pierwszy użyto wyrazu.
K = Kod: n = «noun» (rzeczownik), v = verb (czasownik), a = adjektiv (przymiotnik), d = adverb (przysłówek), p = preposisjon (przyimek)