12 Vocabulary

12 Vocabulary
 

  Word Transcription Inflection English TXT C
en akevitt /en ɑke¹vit/ akevitten, akevitter, akevittene an aquavit 12C n
  altfor /¹ɑltˌfor/   far too 12B d
  Anders /²ɑneʃ/   (proper name) 12B n
et barnebarn /et ²bɑːɳeˌbɑːɳ/ barnebarnet, barnebarn, barnebarna a grandchild 12B n
å be /o ¹beː/ ber, ba, har bedt to ask, request, pray 12D v
en besteforelder /en ²besteforˌelder/ besteforelderen, besteforeldre, besteforeldrene a grandparent 12B n
  besteforeldre /²besteforˌeldre/ besteforeldrene grandparents 12B n
å beundre /o be¹ʉndre/ beundrer, beundret, har beundret to admire 12B v
  bortskjemt /¹buʈˌʃemt/ bortskjemt, bortskjemte spoiled 12B a
en bror /en ¹bruːr/ broren, brødre, brødrene a brother 12A n
et byggesett /et ²byɡeˌset/ byggesettet, byggesett, byggesettene a kit, building set 12D n
en dekorasjon /en dekurɑ¹ʃuːn/ dekorasjonen, dekorasjoner, dekorasjonene a decoration 12C n
  desember /de¹sember/   December 12A n
en dessert /en de¹sæːr/ desserten, desserter, dessertene a dessert 12B n
  di /¹diː/ di, ditt, dine your, yours (singular) 12A  
en do /en ¹duː/ doen, doer, doene a toilet 12C n
å dufte /o ²dʉfte/ dufter, duftet, har duftet to smell (good) 12C v
et dunk /et ¹duŋk/ dunket, dunk, dunkene a bump 12A n
  egen /²eːɡen/ eget, egne own 12C a
  enig /²eːni/ enig, enige agree 12B a
ei eske /æi ²eske/ eska, esker, eskene a box 12D n
å feire /o ²fæire/ feirer, feiret, har feiret to celebrate 12B v
et flagg /et ¹flɑg/ flagget, flagg, flaggene a flag 12C n
å forsyne /o fo¹ʃyːne/ forsyner, forsynte, har forsynt to supply 12C v
  fortere /²fuʈere/   faster 12A a
å fotografere /o futuɡrɑ¹feːre/ fotograferer, fotograferte, har fotografert to shoot, photograph 12A v
å fryse /o ²fryːse/ fryser, frøs, har frosset to be cold, freeze 12B v
  funnet (å finne) /²fʉnet/   found 12D v
å få lov til /o fo ¹loːv til/   being allowed to 12D v
en genser /en ¹genser/ genseren, gensere, genserne a sweater 12A n
en gjest /en ¹jest/ gjesten, gjester, gjestene a guest 12B n
et glitter /et ¹ɡliter/ glitteret a glitter 12C n
et gulv /et ¹gʉlv/ gulvet, gulv, gulvene a floor 12D n
en hage /en ²hɑːɡe/ hagen, hager, hagene a garden 12A n
  herlig /²hæːɭi/ herlig, herlige lovely, delicious 12C a
  i gamle dager /i ²gɑmle ˌdɑːger/   in the old days 12C d
  imot (ta imot) /i¹muːt/   against 12B p
  Inger /²iŋer/   (proper name) 12B n
ei jul /æi ¹jʉːl/ jula, juler, julene a Christmas 12B n
en julaften /en ²jʉːlˌɑftn̩/ julaftenen, julaftener, julaftenene a Christmas Eve 12A n
en juleblomst /en ²jʉːleˌblomst/ juleblomsten, juleblomster, juleblomstene a Christmas flower 12C n
en julegave /en ²jʉːleˌgɑːve/ julegaven, julegaver, julegavene a Christmas gift 12A n
ei julegaveåpning /æi ²jʉːleˌɡɑːveˌoːpniŋ/ julegaveåpninga, julegaveåpninger, julegaveåpningene a Christmas present opening 12D n
ei julekule /æi ²jʉːleˌkʉːle/ julekula, julekuler, julekulene a Christmas ball 12C n
en julemiddag /en ²jʉːleˌmidɑg/ julemiddagen, julemiddager, julemiddagene a Christmas dinner 12C n
en julepynt /en ²jʉːleˌpynt/ julepynten, julepynter, julepyntene a Christmas decoration 12C n
et juletre /et ²jʉːleˌtreː/ juletreet, juletrær, juletrærne a Christmas tree 12A n
  kaldt (cf. kald) /¹kalt/ kald, kaldt, kalde cold 12A a
en karamellpudding /en kɑrɑ¹melˌpʉdiŋ/ karamellpuddingen, karamellpuddinger, karamellpuddingene a caramel pudding 12C n
  Kari /²kɑːri/   (proper name) 12D n
et kinn /et ¹çin/ kinnet, kinn, kinnene a cheek 12B n
å kle /o ¹kleː/ kler, kledde, har kledd to dress 12A v
å konsentrere seg /o konsen¹treːre ˌsæi/ konsentrerer, konsentrerte, har konsentrert to concentrate 12A v
å legge seg /o ²lege ˌsæi/ legger seg, la seg, har lagt seg to lie down, go to bed 12D v
  like god /²liːke ¹ɡuː/   as good 12C  
en lov /en ¹loːv/ loven, lover, lovene a law 12D n
en lutefisk /en ²lʉːteˌfisk/ lutefisken, lutefisker, lutefiskene «lie fish» (lut = lie/sodium hydroxide) 12C n
  man /¹mɑn/   one, you 12C  
  masse /²mɑse/   a lot of 12C  
en matrett /en ²mɑːtˌret/ matretten, matretter, matrettene a dish 12C n
  merkelig /²mærkeli/ merkelig, merkelige strange, odd 12C a
  minst /¹minst/   at least 12C a
en nese /en ²neːse/ nesen, neser, nesene a nose 12A n
en nisse /en ²nise/ nissen, nisser, nissene a Santa 12C n
en nysnø /en ²nyːˌsnøː/ nysnøen a fresh snow 12A n
  nærmere /²nærmere/   closer 12D a
en onkel /en ¹uŋkel/ onkelen, onkler, onklene an uncle 12D n
  oppå /²opo/   on top of 12A p
  overalt /over¹ɑlt/   everywhere 12C d
en overraskelse /en ²oːveˌrɑskelse/ overraskelsen, overraskelser, overraskelsene a surprise 12C n
en pakkesjef /en ²pɑkeˌʃeːf/ pakkesjefen, pakkesjefer, pakkesjefene a parcel manager 12D n
et papir /et pɑ¹piːr/ papiret, papirer, papirene a paper 12D n
  Per /¹peːr/   (proper name) 12D n
et pinnekjøtt /et ²pineˌçøt/ pinnekjøttet «stick meat» (dish of mutton) 12C n
en presang /en pre¹sɑŋ/ presangen, presanger, presangene a present 12B n
en pudding /en ²pʉdiŋ/ puddingen, puddinger, puddingene a pudding 12C n
en rett /en ¹ret/ retten, retter, rettene a dish 12C n
ei ribbe /æi ²ribe/ ribba, ribber, ribbene pork ribs 12C n
å rive /o ²riːve/ river, reiv, har revet to tear 12D v
en ro (ta det med ro) /en ¹ruː/ roen a peace, quietness 12C n
  satt (å sette) /¹sɑt/   put, placed 12C v
å servere /o sær¹veːre/ serverer, serverte, har servert to serve 12C v
  skeptisk /¹skeptisk/ skeptisk, skeptiske sceptical 12C a
å skifte /o ²ʃifte/ skifter, skiftet, har skiftet to change 12B v
et skjerf /et ¹ʃærf/ skjerfet, skjerf, skjerfene a scarf 12A n
å skåle /o ²skoːle/ skåler, skålte, har skålt to (drink a) toast 12C v
  snø /¹snøː/ snøen (uncountable) snow 12A n
en snøball /en ²snøːˌbɑl/ snøballen, snøballer, snøballene a snowball 12A n
en snøballkrig /en ²snøːbɑlˌkriːɡ/ snøballkrigen, snøballkriger, snøballkrigene a snowball fight 12A n
en snømann /en ²snøːˌmɑn/ snømannen, snømanner, snømannene a snowman 12A n
et speilreflekskamera /et ²spæilreˌfleksˌkɑːmerɑ/ speilreflekskameraet, speilreflekskameraer, speilreflekskameraene an SLR (single-lens reflex camera) 12D n
en svigerforelder /en ¹sviːɡerfoˌrelder/ svigerforelderen, svigerforeldre, svigerforeldrene a parent-in-law 12B n
ei svigermor /æi ¹sviːɡerˌmuːr/ svigermora, svigermødre, svigermødrene a mother-in-law 12B n
ei svineribbe /æi ²sviːneˌribe/ svineribba, svineribber, svineribbene a breast of pork, ribs 12C n
  så (å se) /¹soː/   saw 12C v
å ta det med ro /o ¹tɑː de me ¹ruː/   take it easy 12C v
å ta imot /o tɑ i¹muːt/   to welcome, receive, catch 12B v
ei tante /æi ²tɑnte/ tanta, tanter, tantene an aunt 12D n
  til bords /til ¹buːʃ/   to the table 12C  
en torsk /en ¹toʃk/ torsken, torsker, torskene a cod 12C n
en tradisjon /en trɑdi¹ʃuːn/ tradisjonen, tradisjoner, tradisjonene a tradition 12B n
et tre /et ¹treː/ treet, trær, trærne a tree 12A n
å tulle /o ²tʉle/ tuller, tullet, har tullet to joke, kid 12C v
  tykk /¹tyk/ tykt, tykke thick 12A a
  typisk /¹tyːpisk/ typisk, typiske typical 12D a
  uskarp /²ʉːˌskɑrp/ uskarpt, uskarpe blurred 12A a
  vel bekomme /¹vel be¹kome/   you're welcome 12C  
et vinterbilde /et ²vinterˌbilde/ vinterbildet, vinterbilder, vinterbildene a winter picture 12A n
en vott /en ¹vot/ votten, votter, vottene a mitten 12A n
  våt /¹voːt/ vått, våte wet 12B a
et øl /et ¹øl/ ølet, øl, ølene a beer 12C n
å ønske /o ²ønske/ ønsker, ønsket, har ønsket to wish 12C v

TXT = Text where the word is used the first time.
C = Codes: n = noun, v = verb, a = adjective, d = adverb, p = preposition