5 Vocabulary

5 Vocabulary
 

  Word Transcription Inflection English TXT C
en administrasjon /en ɑdministrɑ¹ʃuːn/ administrasjonen, administrasjoner, administrasjonene an adminstration, management 05C n
  alle /²ɑle/   all 05B  
  alltid /¹ɑlˌtid/   always 05B d
en appelsin /en ɑpel¹siːn/ appelsinen, appelsiner, appelsinene an orange 05D n
å arbeide /o ɑr¹bæide/ arbeider, arbeidet, har arbeidet to work 05C v
  atten /²ɑtṇ/   eighteen 05C  
en banan /en bɑ¹nɑːn/ bananen, bananer, bananene a banana 05D n
ei bestemor /æi ²besteˌmuːr/ bestemora, bestemødre, bestemødrene a grandmother 05D n
å betale /o be¹tɑːle/ betaler, betalte, har betalt to pay 05C v
  blå /¹bloː/ blått, blåe blue 05D a
et brød /et ¹brøː/ brødet, brød, brødene a loaf of bread 05A n
ei brødskive /æi ²brøːˌʃiːve/ brødskiva, brødskiver, brødskivene a slice of bread 05A n
en CD /en ²seːˌdeː/ CD-en, CD-er, CD-ene a CD 05D n
  dessverre /des¹være/   unfortunately 05B d
å diskutere /o diskʉ¹teːre/ diskuterer, diskuterte, har diskutert to discuss 05B v
  dyr /¹dyːr/ dyrt, dyre expensive 05B a
å elske /o ²elske/ elsker, elsket, har elsket to love 05D v
  én /¹eːn/   one 05B  
  engelsk /¹eŋelsk/ engelsk, engelske English 05B a
et eple /et ²eple/ eplet, epler, eplene an apple 05B n
en etasje /en e¹tɑːʃe/ etasjen, etasjer, etasjene a storey, floor 05B n
  Eva /²eːvɑ/   (proper name) 05D n
  ferdig /²fæːɖi/ ferdig, ferdige finished, ready, also: exhausted 05C a
  fersk /¹fæʃk/ ferskt, ferske fresh 05B a
en fisk /en ¹fisk/ fisken, fisker, fiskene a fish 05C n
  flink /¹fliŋk/ flinkt, flinke good, clever 05B a
å fortsette /o ²foʈˌʃete/ fortsetter, forsatte, har fortsatt to continue 05C v
en fotballspiller /en ²futbɑlˌspiler/ fotballspilleren, fotballspillere, fotballspillerne a soccer player 05B n
en frukt /en ¹frʉkt/ frukten, frukter, fruktene a fruit 05C n
  gjennom /¹jenom/   through 05B p
et glass /et ¹ɡlɑs/ glasset, glass, glassene a glass 05A n
å glede seg /o ²gleːde ˌsæi/ gleder seg, gledet seg, har gledet seg to look forward to 05B v
  grov /¹ɡroːv/ grovt, grove rough, coarse 05C a
en grønnsak /en ²ɡrønˌsɑːk/ grønnsaken, grønnsaker, grønnsakene a vegetable 05C n
  gul /ɡʉːl/ gult, gule yellow 05A a
ei gulrot /æi ¹ɡʉlˌruːt/ gulrota, gulrøtter, gulrøttene a carrot 05C n
å ha lyst på /o hɑ ¹lyst po/ har lyst på, hadde lyst på, har hatt lyst på to want 05D v
å handle /o ²hɑndle/ handler, handlet, har handlet to shop 05C v
en himmel /en ²himel/ himmelen, himler, himlene a sky 05B n
  hvilke /¹vilke/   which 05B  
  ja da /¹jɑːdɑ/   «Sure», «Not to worry» 05A  
  kanskje /²kɑɳʃe/   perhaps, maybe 05C d
ei kantine /æi kɑn²tiːne/ kantina, kantiner, kantinene a canteen 05B n
ei kasse /æi ²kɑse/ kassa, kasser, kassene a cash register 05C n
en katt /en ¹kɑt/ katten, katter, kattene a cat 05A n
et kilo /et ¹çiːlu/ kiloet, kiloer, kiloene a kilogram 05C n
et kjøtt /et ¹çøt/ kjøttet a meat 05C n
å klappe /o ²klɑpe/ klapper, klappet, har klappet to pet, clap 05A v
  klar /¹klɑːr/ klart, klare bright, clear 05B a
  klokka er … /²klokɑ ¹æːr/ klokka er… the time is… 05B  
en kollega /en ko¹leːgɑ/ kollegaen, kollegaer, kollegaene a colleague 05B n
en kopp /en ¹kop/ koppen, kopper, koppene a cup 05A n
å kose seg /o ²kuːse ˌsæi/ koser seg, koste seg, har kost seg to have a good time, snuggle up 05D v
ei krone /æi ²kruːne/ krona, kroner, kronene a crown 05C n
en kylling /en ²çyliŋ/ kyllingen, kyllinger, kyllingene a chicken 05C n
et lag /et ¹lɑːɡ/ laget, lag, lagene a team 05B n
en laks /en ¹lɑks/ laksen, lakser, laksene a salmon 05C n
en liter /en ¹liːter/ literen, liter, literne a litre 05C n
  litt /¹lit/   a little 05C a
en loff /en ¹luf/ loffen, loffer, loffene a white bread 05C n
en lunsj /en ¹løɳʃ/ lunsjen, lunsjer, lunsjene a lunch 05B n
en lyst /en ¹lyst/ lysten, lyster, lystene a wish, desire, inclination 05D n
  lyst på (å ha lyst på noe) /¹lyst po/   wanting something 05D  
  mange /²mɑŋe/   many 05B a
  mat /¹mɑːt/ maten (uncountable) food 05A n
  melk /¹melk/ melken (uncountable) milk 05A n
  mens /¹mens/   while 05B  
  mer /¹meːr/   more 05C a
  mett /¹met/ mett, mette full 05A a
en middag /en ¹miˌdɑːg/ middagen, middager, middagene a dinner 05C n
  Molde /²molde/   (proper name) 05B n
  mot /¹muːt/   towards, against 05B p
et mål /et ¹moːl/ målet, mål, målene a goal 05B n
  noen /²nuːen/   some, somebody, any, anybody 05B  
  nr /¹numer/   no. 05B n
et nummer /et ¹numer/ nummeret, nummer/numre, numrene a number 05B n
  ny /¹nyː/ nytt, nye new 05D a
  nysgjerrig /ny¹ʃæri/ nysgjerrig, nysgjerrige curious 05D a
  oi /¹oi/   excl.: «Oh!» 05D  
  om /¹om/   about 05B  
en ost /¹ust/ osten, oster, ostene a cheese 05A n
en paprika /en ¹pɑːprikɑ/ paprikaen, paprikaer, paprikaene a pepper 05C n
  Paris Saint-Germain /pɑ¹riːs ¹sɑ̃ː ʃer¹mɑː/   (proper name) 05B n
en pose /en ²puːse/ posen, poser, posene a bag 05C n
en potet /en pu¹teːt/ poteten, poteter, potetene a potato 05C n
å prate /o ²prɑːte/ prater, pratet, har pratet to talk 05D v
å prøve /o ²prøːve/ prøver, prøvde, har prøvd to try 05D v
et pålegg /et ²poːˌleɡ/ pålegget, pålegg, påleggene a spread 05C n
  Rosenborg /¹ruːsṇˌborg/   (proper name) 05B n
et rundstykke /et ¹rʉnˌstyke/ rundstykket, rundstykker, rundstykkene a roll 05B n
  rød /¹røː/ rødt, røde red 05B a
  sakte /²sɑkte/   slowly 05D d
en salami /en sɑ¹lɑːmi/ salamien, salamier, salamiene a salami 05C n
  seg /¹sæi/   himself, herself, itself, oneself, themselves 05D  
  selvfølgelig /sel¹følgeli/ selvfølgelig, selvfølgelige of course 05B a
å sette /o ²sete/ setter, satte, har satt to put, place, set 05D v
å sette seg /o ²sete ˌsæi/ setter seg, satte seg, har satt seg to sit down 05D v
en skinke /en ²ʃiŋke/ skinken, skinker, skinkene a ham 05A n
å skinne /o ²ʃine/ skinner, skinte, har skint to shine 05B v
ei skive /æi ²ʃiːve/ skiva, skiver, skivene a slice 05A n
å skynde seg /o ²ʃyne ˌsæi/ skynder seg, skyndet seg, har skyndet seg to hurry (up) 05D v
ei sol /æi ¹suːl/ sola, soler, solene a sun 05B n
  spansk /¹spɑnsk/ spansk, spanske Spanish 05B a
  spesiell /spesi¹el/ spesielt, spesielle special 05B a
en spiller /en ²spiler/ spilleren, spillere, spillerne a player 05B n
  svensk /¹svensk/ svensk, svenske Swedish 05B a
en sykepleier /en ²syːkeˌplæier/ sykepleieren, sykepleiere, sykepleierne a nurse 05C n
et syltetøy /et ²sylteˌtøy/ syltetøyet, syltetøy, syltetøyene a jam 05C n
  søt /¹søːt/ søtt, søte sweet 05A a
  så fint! /so ¹fiːnt/   how nice! 05D  
  te /¹teː/ teen (uncountable) tea 05A n
en terrasse /en tæ¹rɑse/ terrassen, terrasser, terrassene a terrace 05B n
  tolv /¹tol/   twelve 05B  
  Tone /²tuːne/   (proper name) 05D n
å trenge /o ²treŋe/ trenger, trengte, har trengt to need 05C v
  ung /¹uŋ/ ungt, unge young 05B a
  ute /²ʉːte/   out, outside 05A d
  veldig /²veldi/ veldig, veldige very 05B a
ei venninne /æi ve²nine/ venninna, venninner, venninnene a (female) friend 05D n
en verden /en ¹værdṇ/ verdenen, verdener, verdenene a world 05B n
å vinne /o ²vine/ vinner, vant, har vunnet to win 05B v
  vær /¹væːr/ været (uncountable) weather 05B n
  vår /¹voːr/   our 05A  
  Zlatan Ibrahimovic /¹slɑːtɑn ibrɑ¹hiːmuviʈʃ/   (proper name) 05B n

TXT = Text where the word is used the first time.
C = Codes: n = noun, v = verb, a = adjective, d = adverb, p = preposition