7 Vocabulary

7 Vocabulary
 

  Word Transcription Inflection English TXT C
  alvorlig /ɑl¹voːɭi/ alvorlig, alvorlige serious 07C a
en arbeidsdag /en ²arbæidsˌdɑːɡ/ arbeidsdagen, arbeidsdager, arbeidsdagene a working day 07B n
  Arne /²ɑːɳe/   (proper name) 07B n
ei avis /æi ɑ¹viːs/ avisa, aviser, avisene a newspaper 07C n
  bak /¹bɑːk/   behind 07A p
en begynnelse /en be¹jynelse/ begynnelsen, begynnelser, begynnelsene a beginning 07C n
en bestevenn /en ²besteˌven/ bestevennen, bestevenner, bestevennene a best friend 07C n
  bort /¹buʈ/   away, off, over 07C d
å bruke /o ²brʉːke/ bruker, brukte, har brukt to use 07D v
et bråk /et ¹broːk/ bråket a noise 07D n
et bygg /et ¹byg/ bygget, bygg, byggene a building 07B n
å bygge /o ²byge/ bygger, bygde, har bygd to build 07C v
et byggfirma /et ¹byɡˌfirmɑ/ byggfirmaet, byggfirmaer, byggfirmaene a construction company 07B n
  deretter /¹dæreter/   then, next 07A d
  dessuten /des²ʉːtn̩/   moreover, besides 07D d
en dimensjon /en dimen¹ʃuːn/ dimensjonen, dimensjoner, dimensjonene a dimension 07B n
  dro (å dra) /¹druː/   left (to leave) 07B v
  dum /¹dum/ dumt, dumme stupid 07D a
  dårlig /²dåːɭi/ dårlig, dårlige bad, unwell, ill 07C a
en elev /en e¹leːv/ eleven, elever, elevene a pupil, student 07D n
en e-post /en ¹eːˌpost/ e-posten, e-poster, e-postene an e-mail 07B n
et firma /et ¹firmɑ/ firmaet, firmaer, firmaene a company 07B n
en fjernkontroll /en ²fjæːɳkunˌtrol/ fjernkontrollen, fjernkontroller, fjernkontrollene a remote control 07A n
  flott /¹flot/ flott, flotte great, good 07C a
  for - siden /¹for ²siːdṇ/   (years) ago 07C p
et fornavn /et ²foˌɳɑvn/ fornavnet, fornavn, fornavnene a first name, given name 07D n
  fornøyd /fo¹ɳøyd/ fornøyd, fornøyde satisfied, pleased 07D a
  fort /¹fuʈ/   fast 07C d
å fortelle /o fo¹ʈele/ forteller, fortalte, har fortalt to tell 07B v
  første /²føʃʈe/   first 07D d
  ganske /²gɑnske/   quite 07D d
  gikk (å gå) /¹jik/   walked, went 07B v
  gjør (å gjøre) /¹jøːr/ gjøre, gjør, har gjort does, makes 07D v
  hadde (å ha) /²hɑde/   had 07B v
  heldigvis /²heldiˌviːs/   fortunately 07A d
  hennes /²henes/   her, hers 07D  
  hverandre /vær²ɑndre/   each other 07D  
  i går /i ¹goːr/   yesterday 07A d
  i morgen /i ²moːɳ̩/   tomorrow 07D d
  i morges /I ²morɡes/   this morning 07C d
en informasjon /en informɑ²ʃuːn/ informasjonen, informasjoner, informasjonene an information 07B n
en ingeniør /en iŋʃn̩¹jøːr/ ingeniøren, ingeniører, ingeniørene an engineer 07B n
  Ingrid /²iŋri/   (proper name) 07D n
  Jens /¹jens/   (proper name) 07C n
  jo /¹juː/   yes 07C  
en kamerat /en kɑme¹rɑːt/ kameraten, kamerater, kameratene a mate, friend 07C n
  kjekk /¹çek/ kjekt, kjekke nice, handsome 07D a
en knapp /en ¹knɑp/ knappen, knapper, knappene a button 07A n
  kom (å komme) /¹kom/   came 07B v
en lego /en ¹leːɡu/ legoen, legoer, legoene a Lego 07C n
å leke /o ²leːke/ leker, lekte, har lekt to play 07C v
ei lekse /æi ²lekse/ leksa, lekser, leksene a lesson, homework 07D n
  lykkelig /²lykeli/ lykkelig, lykkelige happy 07C a
en lærer /en ²læːrer/ læreren, lærere, lærerne a teacher 07D n
å løse /o ²løːse/ løser, løste, har løst to solve 07B v
en modell /en mu¹del/ modellen, modeller, modellene a model 07B n
  mye /²myːe/   much, a lot, plenty 07A a
et møte /et ²møːte/ møtet, møter, møtene a meeting 07B n
  nervøs /nær¹vøːs/ nervøst, nervøse nervous 07D a
  nesten /²nestn̩/   almost, nearly 07B d
  nokså /¹nokso/   rather 07D d
en nyhet /en ¹nyːˌheːt/ nyheten, nyheter, nyhetene a news 07C n
  Ole /²uːle/   (proper name) 07D n
  oppe /²ope/   up 07A d
en PC /en ²peːse/ PC-en, PC-er, PC-ene a PC 07B n
en perm /en ¹pærm/ permen, permer, permene a binder 07B n
et personale /et pæʃu¹nɑːle/ personalet, personaler, personalene a staff 07C n
et problem /et pru¹bleːm/ problemet, problemer, problemene a problem 07B n
et prosjekt /et pru¹ʃekt/ prosjektet, prosjekter, prosjektene a project 07B n
en rapport /en rɑ¹poʈ/ rapporten, rapporter, rapportene a report 07B n
  rar /¹rɑːr/ rart, rare strange, odd 07D a
å regne ut /o ²ræine ˌʉːt/ regner ut, regnet ut, har regnet ut to calculate 07B v
  siden (cf. for - siden) /²siːdn̩/   (years) ago, since 07C p
  sint /¹sint/ sint, sinte angry 07D a
en sjef /en ¹ʃeːf/ sjefen, sjefer, sjefene a boss 07B n
  sjenert /ʃe¹neːʈ/ sjenert, sjenerte shy 07C a
å skremme /o ²skreme/ skremmer, skremte, har skremt to scare 07A v
å skrive /o ²skriːve/ skriver, skrev, skrevet to write 07B v
å slå på /o ¹ʃɭoː ˌpoː/   to turn on 07B v
  snakket (å snakke) /²snɑket/   spoke 07D v
  spennende /²spenene/ spennende, spennende exciting 07C a
  spiste (å spise) /²spiːste/   ate 07A v
  spurte (å spørre) /²spʉːʈe/   asked 07D v
  stille /²stile/   quiet 07A a
  sur /¹sʉːr/ surt, sure sour, miserable, grumpy 07D a
en søndag /¹sønˌdɑːg/ søndagen, søndager, søndagene a Sunday 07A n
en ting /en ¹tiŋ/ tingen, ting, tingene a thing 07C n
  traff (å treffe) /¹trɑf/   met 07D v
å trykke /o ²tryke/ trykker, trykket, har trykket to press 07A v
ei uke /æi ²ʉːke/ uka, uker, ukene a week 07B n
  under /¹ʉner/   under, below 07A p
  var (å være) /¹vɑːr/   was, were 07B v
  viktig /²vikti/ viktig, viktige important 07B a
å virke /o ²virke/ virker, virket, har virket to seem, work 07C v
å vite /o ²viːte/ vet, visste, har visst to know 07C v

TXT = Text where the word is used the first time.
C = Codes: n = noun, v = verb, a = adjective, d = adverb, p = preposition