5 Peter - Listen and repeat

5 Peter - Listen and repeat

  Hvor gammel er kirka?
  De bygde den mellom 1070 og 1300.
  Seinere brant den mange ganger, men de bygde den opp igjen.
  Skulpturen ser ikke gammel ut.
  Nei, den er fra ca. 1930.
  Mange av disse skulpturene er ganske nye.