5 Vocabulary

5 Vocabulary

  Word Transcription Inflection English TXT
et ansikt /²ɑnˌsikt/ ansiktet, ansikter, ansiktene face 05M
en bestefar /²besteˌfɑːr/ bestefaren, bestefedre, bestefedrene a grandfather 05M
å bestille /o be¹stile/ bestiller, bestilte, har bestilt to order 05M
et besøk /be¹søːk/ besøket, besøk, besøkene a visit 05P
  ble (å bli) lydfil mangler   became 05P
  brant (å brenne) /¹brɑnt/   burnt (to burn) 05P
å brenne /²brene/ brenner, brant, har brent to burn 05P
en brosjyre /bru¹ʃyːre/ brosjyren, brosjyrer, brosjyrene a folder, brochure 05A
  bygde (å bygge) /²bygde/   built (to build) 05P
å bygge /²byge/ bygger, bygde, har bygd to build 05P
en bytur /¹byːˌtʉːr/ byturen, byturer, byturene a trip to town 05K
  ca /¹cirkɑ/   ca 05P
en CD /²seːde/ CD-en, CD-er, CD-ene a CD 05K
  drakk (å drikke) ¹/drɑk/   drank 05K
  dro (å dra) /¹druː/   went/left (to go/leave) 05A
å /¹døː/ dør, døde, har dødd to die 05P
  døde (å dø) /²døːde/   died 05P
  etter /¹eter/   after 05K
  fant (å finne) /¹fɑnt/   found 05K
en farge /²fɑrge/ fargen, farger, fargene a colour 05M
  fattig /²fɑti/ fattig, fattige poor 05M
å finne fram /²finːe ˌfrɑm/   to find one's way 05K
et fiskemarked /²fiskeˌmɑrked/ fiskemarkedet, fiskemarkeder, fiskemarkedene a fish market 05A
  foran /¹forɑn/   in front of 05A
  forrige /¹forie/   previous 05A
  forskjellig /fo¹ʃeli/ forskjellig, forskjellige different, various 05M
  /¹foː/   few 05M
  Gamle bybro /²gɑmle ¹byːbru/   Old Town Bridge 05A
en gang /¹gɑŋ/ gangen, ganger, gangene a time 05P
ei gate /²gɑːte/ gata, gater, gatene a street 05A
  gikk (å gå) /¹jik/   walked, went 05K
  glad /¹glɑː/ glad, glade happy, glad 05M
å glemme /²gleme/ glemmer, glemte, har glemt to forget 05M
en grav /¹grɑːv/ graven, graver, gravene a grave 05P
  greide /²græide/   managed (to manage) 05A
å greie /²græie/ greier, greide, har greid to manage 05A
en guide /¹gɑid/ guiden, guider, guidene a guide 05P
ei gågate /²goːˌgɑːte/ gågata, gågater, gågatene a pedestrian area 05A
  hadde (å ha) /²hɑde/   had 05A
  hel /¹heːl/ helt, hele whole 05M
  hemmelig /²hemeli/ hemmelig, hemmelige secret 05M
  hilsen Maria /hilsn̩ mɑ¹riːɑ/   love from Maria, regards Maria 05M
en historie /hi¹stuːrie/ historien, historier, historiene a history, story 05A
  hjalp (å hjelpe) /¹jɑlp/   helped 05A
å holde /²hole/ holder, holdt, har holdt to hold, keep 05M
  hverandre /vær¹ɑndre/   each other 05M
  i går /i ¹goːr/   yesterday 05M
  i nærheten av /i ²næːrˌheːtn̩ ɑv/   near, close to 05M
  igjen /i¹jen/   again 05P
en katedral /kɑte¹drɑːl/ katedralen, katedraler, katedralene a cathedral 05P
ei kirke /²çirke/ kirka, kirker, kirkene a church 05P
  kjempegod /²çempeˌguː/ kjempegodt, kjempegode very good 05M
  kjær /¹çæːr/ kjært, kjære dear 05M
  Kong /¹koŋ/   King (as title) 05P
en konge /²koŋe/ kongen, konger, kongene a king 05P
en lås /¹loːs/ låsen, låser, låsene a lock 05M
å låse /²loːse/ låser, låste, har låst to lock 05M
en mamma /²mɑmɑ/ mammaen, mammaer, mammaene a mummy 05M
en mann /¹mɑn/ mannen, menn, mennene a man 05K
  mellom /²melom/   between 05P
et menneske /²meneske/ mennesket, mennesker, menneskene a person, human being 05M
  mett /¹met/ mett, mette full 05P
en mobil /mu¹biːl/ mobilen, mobiler, mobilene a cell phone 05K
en muffins /¹mʉfins/ muffinsen, muffinser, muffinsene a muffin 05K
  møtte (å møte) /²møte/   met 05A
en nabo /²nɑːbo/ naboen, naboer, naboene a neighbour 05M
  Nidarosdomen /²niːdɑrusˌduːmen/   the Nidaros Cathedral 05A
et område /²omˌroːde/ området, områder, områdene an area 05M
ei oppskrift /²opˌskrift/ oppskrifta, oppskrifter, oppskriftene a recipe 05M
en pappa /²pɑpɑ/ pappaen, pappaer, pappaene a daddy 05M
å passe på /²pɑse ¹poː/ passer på, passet på, har passet på to take care of, look after 05M
  rar /¹rɑːr/ rart, rare strange, odd 05M
  rundt /¹rʉnt/   round, about 05P
  satt (å sitte) /¹sɑt/   sat 05M
å se ut /se ¹ʉːt/ /¹seː ʉt ser ut, så ut, har sett ut to look, appear 05P
en servitør /særvi¹tøːr/ servitøren, servitører, servitørene a waiter 05M
å sitte /²site/ sitter, satt, har sittet to sit 05M
ei sjokoladekake /ʃuku²lɑːdeˌkɑːke/ sjokoladekaka, sjokoladekaker, sjokoladekakene a chocolate cake 05M
en skulptur /skʉlp¹tʉːr/ skulpturen, skulpturer, skulpturene a sculpture 05P
  snakket (å snakke) /²snɑket/   spoke 05K
  snill /¹snil/ snilt, snille kind 05M
  spiste (å spise) /²spiːste/   ate 05K
  spurte (å spørre) /²spuːʈe/   asked 05M
  sto (å stå) /¹stuː/   stood 05A
et stykke /²styke/ stykket, stykker, stykkene a piece 05M
en sykkel /¹sykel/ sykkelen, sykler, syklene a bicycle 05M
  så (å se) /¹soː/   saw 05P
en tid /tiː/ /tiːd/ tiden, tider, tidene a time 05M
  tok (å ta) /¹tuːk/   took 05A
et torg /¹torg/ torget, torg, torgene a square 05A
  traff (å treffe) /¹trɑf/   met, hit 05K
  travel /¹trɑːvel/   busy 05A
et trehus /²treːˌhʉːs/ trehuset, trehus, trehusene a wooden house 05M
  tror (å tro) /¹truːr/   believe 05M
  trygg /¹tryg/ trygt, trygge safe, secure 05M
  trøtt /¹trøt/ trøtt, trøtte tired 05P
ei uke /²ʉːke/ uka, uker, ukene a week 05A
  uten /²ʉːtn̩/   without 05M
  vanskelig /²vɑnskeli/ vanskelig, vanskelige difficult 05K
  var (å være) /¹vɑːr/   was, were 05K
  veldig /²veldi/   very 05K
en venn /¹ven/ vennen, venner, vennene a friend 05K
en vikingkonge /²viːkiŋˌkoŋe/ vikingkongen, vikingkonger, vikingkongene a viking king 05P
  viktig /²vikti/ viktig, viktige important 05P
å vise /²viːse/ viser, viste, har vist to show 05K
  åpen /²oːpen/ åpent, åpne open 05M


TXT = Text where the word is used the first time.