7 Listening exercises

7 Listening exercises

  Fort      Må lese   
  Ferdig      Må se   
  Barn      Har tatt   
  Farlig      Har dratt   
  Mars      Har nådd   
  Må ta      Har lest   
  Må dra      Har sett   
  Må nå           

Muntlige oppgaver (Oral exercises)

7.1 Lytt og snakk! (Listen and speak!)

a) Uttale. Vokalene u og o (Pronunciation. The vowels u and o)
b) Uttale. Konsonantforbindelser (Pronunciation: Consonant clusters)
c) Uttale. r + s over ordgrensa (Pronunciation. r + s connecting two )

7.2 Grammatikk (Grammar)

a) Eiendomspronomen (Possessive pronouns)
b) Foranstilt eiendomspronomen (Possessive pronoun placed in front of the «owned» object)
c) Som (which, who)
d) «da» eller «når» («da» or «når)
e) «også» eller «heller ikke»? («også» or «heller ikke»?)

7.3 Lytt og skriv! (Listen and write!)

a) Rett eller galt? (Right or wrong?)
b) Lytteøvelse (Listening comprehension)
c) Orddiktat (Word dictation)
d) Diktat (Dictation)
e) Ekstra diktat (Extra dictation)