8 Listening exercises

8 Listening exercises

  Tretten
  Trettn
  Boden
  Bodn
  Vinen
  Vin_n
  Bilen
  Biln
  Bussen   
  Bussn

Muntlige oppgaver (Oral exercises)

8.1 Lytt og snakk! (Listen and speak!)

a) Uttale av bokstaven g  (Pronunciation of the letter g)
b) Reduksjon (Reduction)
c) Fraser og setninger (Phrases and sentences)
d) Månedene (The months)

8.2 Grammatikk (Grammar)

a) Komparasjon (Comparison)
b) Superlativ (Superlative)
c) Possessivpronomen (Possessive pronouns)
d) Hvilken måned? (Which month?)
e) Preposisjoner (Prepositions)

8.3 Lytt og skriv! (Listen and write!)

a) Lytteforståelse (Listening comprehension)
b) Lytt til personene og svar på spørsmålene (Listen to the persons and answer the questions)
c) Orddiktat (Word dictation)
d) Diktat (Dictation)
e) Ekstra diktat (Extra dictation)