1A

1A Anton reiser med tog

 ►100% 

 ► 70%  Record

Anton Ivanov kommer fra Russland. Han bor i Pinega. Anton er 26 år gammel. Han reiser med tog fra Oslo til Fauske og videre med buss fra Fauske til Narvik. Anton snakker med ei dame. Hun kommer fra Norge.

Monika: Jeg heter Monika. Hva heter du?

Anton: Jeg heter Anton.

M: Hvor kommer du fra?

A: Jeg kommer fra Russland. Og du?

M: Jeg kommer fra Tromsø, men jeg bor i Bodø.

A: Har du familie i Bodø?

M: Ja, jeg er gift, og jeg har ei jente.

A: Hva heter hun?

M: Hun heter Emma. Hun er seks år.

 Anton kommer med tog til Fauske.

1A English

Anton is travelling by train

Anton Ivanov comes from Russia. He lives in Pinega. Anton is 26 years old. He is travelling by train from Oslo to Fauske and further by buss from Fauske to Narvik. Anton is talking to a lady. She comes from Norway.

Monika: My name is Monika, what is your name.
Anton: My name is Anton.
Monika: Where do you come from?
Anton: I come from Russia. And you?
Monika: I come from Tromsø, but I live in Bodø.
Anton: Do you have family in Bodø?
Monika: Yes, I am married, and I have a girl.
Anton: What is her name?
Monika: Her name is Emma. She is six years old.