1A

1A Anton reiser med tog

 ►100% 

 ► 70%  Record

Anton Ivanov kommer fra Russland. Han bor i Pinega. Anton er 26 år gammel. Han reiser med tog fra Oslo til Fauske og videre med buss fra Fauske til Narvik. Anton snakker med ei dame. Hun kommer fra Norge.

Monika: Jeg heter Monika. Hva heter du?

Anton: Jeg heter Anton.

M: Hvor kommer du fra?

A: Jeg kommer fra Russland. Og du?

M: Jeg kommer fra Tromsø, men jeg bor i Bodø.

A: Har du familie i Bodø?

M: Ja, jeg er gift, og jeg har ei jente.

A: Hva heter hun?

M: Hun heter Emma. Hun er seks år.

 Anton kommer med tog til Fauske.

1A Vocabulary

  Anton Ivanov (n) = (proper name)
å  bo (v) = to live
  Bodø (n) = Norwegian city
en  buss (n) = a bus
ei  dame (n) = a lady
  du = you
  ei = a, an, one (feminine)
  Emma (n) = (proper name)
  er (å være) (v) = am, are, is
en  familie (n) = a family
  Fauske (n) = Norwegian town
  fra (p) = from
  gammel (a) = old
  gift (a) = married
  han = he, him
  har (å ha) (v) = have, has
å  hete (v) = to be named
  hun = she
  hva = what
  hvor = where
  i (p) = in, at, on
  ja = yes
  jeg = I
  jeg heter __ = my name is __
ei  jente (n) = a girl
å  komme (v) = to come
  med (p) = with
  men = but
  Monika (n) = (proper name)
  Narvik (n) = Norwegian town
  Norge (n) = Norway
  og = and
  Oslo (n) = Capital of Norway
  Pinega (n) = Russian town
å  reise (v) = to travel
  Russland (n) = Russia
  seks = six
å  snakke (v) = to speak
  til (p) = to
et  tog (n) = a train
  Tromsø (n) = Norwegian city
  videre (a) = on, onwards, further
å  være (v) = to be, exist
et  år (n) = a year

n = noun, v = verb, a = adjective
d = adverb, p = preposition

Flashcards:         Flashcard exercises on Quizlet.com