1B

1B Boyana reiser med fly

 ►100% 

 ► 70%  Record

Boyana Plamenova kommer fra Bulgaria. Hun bor i Burgas. Boyana er 20 år gammel. Hun reiser med fly fra Burgas til Evenes. Wei er kinesisk. Hun reiser også med fly fra Burgas.

Wei: Hvor kommer du fra?

Boyana: Jeg kommer fra Bulgaria. Er du norsk?

W: Nei, jeg kommer fra Kina og bor i Narvik.. Hva gjør du i Norge?

B: Jeg er student. Jeg studerer på HiN. Og du?

W: Jeg jobber på HiN.

B: Hva jobber du med?

W: Jeg underviser i industriell teknologi. Hva studerer du?

B: Jeg studerer norsk.

W: Du er flink i norsk! Jeg snakker ikke bulgarsk, men jeg snakker litt norsk. Jeg snakker også kinesisk og engelsk. Snakker du engelsk?

B: Ja, jeg snakker engelsk, bulgarsk og litt norsk.

Boyana reiser med fly til Evenes.

1B English

Boyana is travelling by plane

Boyana Plamenova comes from Bulgaria. She lives in Burgas. Boyana is 20 years old. She is travelling by plane from Burgas to Evenes. Wei is Chinese. She is also travelling by plane from Burgas.

Wei: Where do you come from?
Boyana: I come from Bulgaria. Are you Norwegian?
Wei: No, I come from China. What do you do in Norway?
Boyana: I am a student. I study at HiN. And you?
Wei: I work at HiN.
Boyana: What do you do?
Wei: I am teaching Industrial Engineering. What are you studying?
Boyana: I study Norwegian.
Wei: Your Norwegian is very good! I do not speak Bulgarian, but I speak a little Norwegian. I also speak Chinese and English. Do you speak English?
Boyana: Yes, I speak English, Bulgarian and some Norwegian.