1B

1B Boyana reiser med fly

 ►100% 

 ► 70%  Record

Boyana Plamenova kommer fra Bulgaria. Hun bor i Burgas. Boyana er 20 år gammel. Hun reiser med fly fra Burgas til Evenes. Wei er kinesisk. Hun reiser også med fly fra Burgas.

Wei: Hvor kommer du fra?

Boyana: Jeg kommer fra Bulgaria. Er du norsk?

W: Nei, jeg kommer fra Kina og bor i Narvik.. Hva gjør du i Norge?

B: Jeg er student. Jeg studerer på HiN. Og du?

W: Jeg jobber på HiN.

B: Hva jobber du med?

W: Jeg underviser i industriell teknologi. Hva studerer du?

B: Jeg studerer norsk.

W: Du er flink i norsk! Jeg snakker ikke bulgarsk, men jeg snakker litt norsk. Jeg snakker også kinesisk og engelsk. Snakker du engelsk?

B: Ja, jeg snakker engelsk, bulgarsk og litt norsk.

Boyana reiser med fly til Evenes.

1B Vocabulary

  Boyana Plamenova (n) = (proper name)
  Bulgaria (n) = Bulgaria
  bulgarsk (a) = Bulgarian
  Burgas (n) = Bulgarian city
  engelsk (a) = English
  Evenes (n) = Norwegian airport
  flink (a) = good, clever
et  fly (n) = a plane
  gjør (å gjøre) (v) = does, also barks
  HiN (Høgskolen i Narvik) (n) = Narvik University College
  ikke (d) = not
  industriell teknologi = industrial engineering
å  jobbe (v) = to work
  Kina (n) = China
  kinesisk (a) = Chinese
  litt (a) = a little
  nei = no
  norsk (a) = Norwegian
  også (d) = too, also
  (p) = on, at
en  student (n) = a student
å  studere (v) = to study
å  undervise (v) = to teach
  Wei (n) = (proper name)

n = noun, v = verb, a = adjective
d = adverb, p = preposition

Flashcards: