1C

1C Catalina reiser med båt

 ►100% 

 ► 70%  Record

Catalina Rana kommer fra Nepal. Hun bor i Katmandu. Catalina er 24 år gammel. Hun reiser med båt fra Bergen til Harstad. Den heter MS Midnattsol. Lisa er også på MS Midnattsol. Hun er turist.

Catalina: Unnskyld, snakker du norsk?

Lisa: Ja, litt.

C: Er det ledig her?

L: Ja, vær så god!

C: Hvor er vi nå?

L: Vi kommer snart til Ålesund.

C: Hvor kommer du fra?

L: Fra Minneapolis i USA. Jeg har familie i Norge. Er du fra Norge?

C: Nei, jeg er ikke norsk, jeg er nepaler. Jeg studerer norsk. Jeg heter Catalina.

L: Jeg heter Lisa. Hyggelig å hilse på deg!

Catalina møter Lisa neste dag.

C: God dag!

L: Hallo! Hvordan går det?

C: Takk, bare bra! Og hvordan går det med deg?

L: Det går bra! Er vi snart i Harstad?

C: Ja, Harstad er neste by.

L: OK! Vi ses kanskje seinere? Ha det!

C: Ha det bra!

Catalina reiser med MS Midnattsol til Harstad.

1C English

Catalina travels by boat

Catalina Rana comes from Nepal. She lives in Katmandu. Catalina is 24 years old. She travels by boat from Bergen to Harstad. It is called the MS Midnattsol. Lisa is also on board the MS Midnattsol. She is a tourist.

Catalina: Excuse me, do you speak Norwegian?
Lisa: Yes, a little.
Catalina: Is this seat vacant?
Lisa: Yes, do sit down.
Catalina: Where are we now?
Lisa: We will be coming to Ålesund soon.
Catalina: Where are you from?
Lisa: From Minneapolis in the U.S. I have family in Norway. Are you from Norway?
Catalina: No, I'm not Norwegian, I am Nepalese. I study Norwegian. My name is Catalina.
Lisa: My name is Lisa. Nice to meet you!

Catalina meets Lisa the next day.

Catalina: Good morning!
Lisa: Hello! How are you?
Catalina: I am fine, thank you. And how are you?
Lisa: I am fine! Will we soon be in Harstad?
Catalina: Yes, Harstad will be the next city.
Lisa: OK! Perhaps we will meet later? Bye!
Catalina: Goodbye!