1C

1C Catalina reiser med båt

 ►100% 

 ► 70%  Record

Catalina Rana kommer fra Nepal. Hun bor i Katmandu. Catalina er 24 år gammel. Hun reiser med båt fra Bergen til Harstad. Den heter MS Midnattsol. Lisa er også på MS Midnattsol. Hun er turist.

Catalina: Unnskyld, snakker du norsk?

Lisa: Ja, litt.

C: Er det ledig her?

L: Ja, vær så god!

C: Hvor er vi nå?

L: Vi kommer snart til Ålesund.

C: Hvor kommer du fra?

L: Fra Minneapolis i USA. Jeg har familie i Norge. Er du fra Norge?

C: Nei, jeg er ikke norsk, jeg er nepaler. Jeg studerer norsk. Jeg heter Catalina.

L: Jeg heter Lisa. Hyggelig å hilse på deg!

Catalina møter Lisa neste dag.

C: God dag!

L: Hallo! Hvordan går det?

C: Takk, bare bra! Og hvordan går det med deg?

L: Det går bra! Er vi snart i Harstad?

C: Ja, Harstad er neste by.

L: OK! Vi ses kanskje seinere? Ha det!

C: Ha det bra!

Catalina reiser med MS Midnattsol til Harstad.

1C Vocabulary

  bare (d) = just, only
  bare bra! (d) = just fine!
  Bergen (n) = Norwegian city
  bra (a) = fine, good, well
en  by (n) = a city
en  båt (n) = a boat
  Catalina Rana (n) = (proper name)
en  dag (n) = a day
  deg = you (singular)
  den = it
  det = it, that, the
  det går bra! = I'm fine!
  god (a) = good
å  (v) = to walk, go
å  ha (v) = to have
  ha det bra! = goodbye!
  ha det! = bye!
  hallo = hello
  Harstad (n) = Norwegian town
  her (d) = here
å  hilse (v) = to greet
  hvordan = how
  hvordan går det? = how are you?
  hyggelig (a) = nice, pleasant
  hyggelig å hilse på deg! = nice to meet you
  kanskje (d) = perhaps, maybe
  Katmandu (n) = Capital of Nepal
  ledig (a) = vacant
  Lisa (n) = (proper name)
ei  midnattsol (n) = midnight sun
  Minneapolis (n) = American city
  MS Midnattsol (n) = Passenger ship
å  møte (v) = to meet
  Nepal (n) = Nepal
en  nepaler (n) = a Nepali
  neste (a) = next
  (d) = now
  OK = okay, all right
  seinere (a) = later
å  ses (v) = to see one another
  snart (d) = soon
  (d) = so
  takk = thank you
en  turist (n) = a tourist
  unnskyld = excuse me
  USA (n) = USA
  vi = we
  å = to (infinitive marker)
  Ålesund (n) = Norwegian town

n = noun, v = verb, a = adjective
d = adverb, p = preposition

Flashcards: