9 Vocabulary

  Word Transcripton Inflection English TXT C
  Arne /²ɑːɳe/   (proper name) 09A n
en bachelorstudent /en ¹bætʃelerstʉˌdent/ bachelorstudenten, bachelorstudenter, bachelorstudentene a bachelor student 09A n
ei bløtkake /ei ²bløːtˌkɑːke/ bløtkaka, bløtkaker, bløtkakene a layer cake 09A n
et brukernavn /et ²brʉːkeˌɳɑvn/ brukernavnet, brukernavn, brukernavnene a username 09B n
en bursdag /en ¹bʉʃˌdɑːg/ bursdagen, bursdager, bursdagene a birthday 09A n
  bærbar /²bæːrˌbɑːr/ bærbart, bærbare portable 09B a
en colaboks /en ¹kuːlaˌboks/ colaboksen, colabokser, colaboksene a can of Coke 09B n
en del /en ¹deːl/ delen, deler, delene a part 09A n
  ditt (cf. din) /¹dit/   your 09B  
et dokument /et dukʉ¹ment/ dokumentet, dokumenter, dokumentene a document 09A n
  dyp /¹dyːp/ dypt, dype deep 09B a
  egentlig /²eːgentli/   really 09A d
  ekstra /¹ekstrɑ/ ekstra, ekstra extra, additional 09A a
  én /¹eːn/   one 09A  
  Eva /²eːvɑ/   (proper name) 09A n
  ferdig /²fæːɖi/, /²fæɖi/ ferdig, ferdige finished, ready, also slang; exhausted 09A a
å fikse /o ²fikse/ fikser, fikset, har fikset to fix, mend, organise 09B v
en flybillett /en ²flyːbiˌlet/ flybilletten, flybilletter, flybillettene an airline ticket 09B n
  forhånd (cf. på forhånd) /²forˌhon/ (uncountable) advance 09A n
  Ghana /¹gɑːnɑ/   (proper name) 09A n
å gjelde /o ²jele/ gjelder, gjaldt, har gjeldt to concern, to pertain to 09B v
  gratis /¹grɑːtis/ gratis, gratis free (of charge), gratis 09B a
å ha det travelt /o ¹hɑː de ¹trɑːvelt/   to be busy 09A v
en hilsen /en ¹hilsn̩/ hilsenen, hilsener, hilsenene a greeting 09A n
et hotellrom /et hu²telˌrum/ hotellrommet, hotellrom, hotellrommene a hotel room 09B n
et hovedpunkt /et ²huːvedˌpuŋt/ hovedpunktet, hovedpunkt, hovedpunktene a main point 09A n
  India /¹indiɑ/   (proper name) 09A n
et ingeniørstudium /et iŋʃeni²øːˌʃtʉːdiʉm/ ingeniørstudiet, ingeniørstudier, ingeniørstudiene an engineering study 09A n
et innlegg /et ²inˌleg/ innlegget, innlegg, innleggene a presentation, address 09B n
  Internett /¹inteˌɳet/   Internet 09B n
en internettilgang /en ²inteˌɳetilˌgɑŋ/ internettilgangen, internettilganger, internettilgangene an internet access 09B n
  jo /¹juː/   yes 09A  
ei kantine /ei kɑn²tiːne/ kantina, kantiner, kantinene a canteen 09A n
en konferanse /en kunfe¹rɑnse/ konferansen, konferanser, konferansene a conference 09B n
et kontor /et kun¹tuːr/ kontoret, kontorer, kontorene an office 09A n
en korrektur /en kurek¹tʉːr/ korrekturen, korrekturer, korrekturene a proof, correction 09A n
  London /¹london/   (proper name) 09B n
en minibar /en ²miːniˌbɑːr/ minibaren, minibarer, minibarene a mini-bar 09B n
ei natt /ei ¹nɑt/ natta, netter, nettene a night 09B n
  nervøs /nær¹vøːs/ nervøst, nervøse nervous 09B a
  nesten /²nestn̩/   almost, nearly 09B d
en nyhet /en ¹nyːˌheːt/ nyheten, nyheter, nyhetene a news 09B n
å oppleve /o ¹upˌleːve/ opplever, opplevde, har opplevd to experience, enjoy 09B v
å ordne /o ²ordne/, /o ²oːɳe/ ordner, ordnet, har ordnet to fix, organise 09B v
et passord /et ¹pɑsˌuːr/ passordet, passord, passordene a password 09B n
en PC /en ²peːse/ PC-en, PC-er, PC-ene a PC 09B n
en presentasjon /en presɑŋtɑ¹ʃuːn/, /en presn̩tɑ¹ʃuːn/ presentasjonen, presentasjoner, presentasjonene a presentation 09A n
å presentere /o presɑŋ¹teːre/, /o presn̩¹teːre/ presenterer, presenterte, har presentert to present, introduce 09B v
et problem /et pru¹bleːm/ problemet, problemer, problemene a problem 09A n
et prosjekt /et pru¹ʃekt/ prosjektet, prosjekter, prosjektene a project 09A n
en pust /en ¹pʉst/ pusten, puster, pustene a breath 09B n
  på forhånd /po ²forˌhon/   in advance 09A  
en reisebekreftelse /en ²reisebeˌkreftelse/ reisebekreftelsen, reisebekreftelser, reisebekreftelsene confirmation of reservation 09B n
en resepsjonist /en resepʃu¹nist/ resepsjonisten, resepsjonister, resepsjonistene a receptionist 09B n
en respons /en re¹spons/ responsen, responser, responsene response 09B n
et seminar /et semi¹nɑːr/ seminaret, seminarer, seminarene a seminar 09A n
å skynde seg /o ²ʃyne ˌsei/ skynder seg, skyndet seg, har skyndet seg to hurry (up) 09B v
  stresset /²streset/ stresset, stressete stressed 09A a
  tydelig /²tyːdeli/ tydelig, tydelige clear, explicit 09B a
  uhøflig /ʉ¹høfli/ uhøflig, uhøflige impolite, rude 09A a
å utsette /o ²ʉːtˌsete/ utsetter, utsatte, har utsatt to postpone 09A v
et vedlegg /et ²veːdˌleg/ vedlegget, vedlegg, vedleggene an attachment 09A n
en veileder /en ²veiˌleːder/ veilederen, veiledere, veilederne a supervisor, guide 09A n
  vennlig /²venli/ vennlig, vennlige friendly, kind 09A a
  åh /¹oh/   oh 09A  

TXT = Text where the word is used the first time.
C = Codes: n = noun, v = verb, a = adjective, d = adverb, p = preposition