Oppslag i bokmålsordboka - skript

2A Fra Paris til Oslo

2A Fra Paris til Oslo

 ►100% 

 ► 70%  سجّل

Alex kommer fra Frankrike. Han er fem år. Han reiser med fly fra Paris til Oslo. Han reiser sammen med mamma og Dina. Alex snakker med ei dame. Hun er norsk.

Emma: Hei. Jeg heter Emma. Hva heter du?

Alex: Jeg heter Alex.

E: Hvor gammel er du, Alex?

A: Jeg er fem år gammel.

E: Hvor kommer du fra?

A: Jeg kommer fra Paris. Hvor kommer du fra?

E: Jeg kommer fra Oslo.

A: Jeg reiser sammen med mamma og Dina. Vi reiser til pappa. Han bor i Norge. Han venter på oss på Gardermoen.

Alex reiser med fly. Foto: Norwegian ASA

2A Vocabulary

  bor (å bo) (v) أن يسكن
ei  dame (s) سيدة
  ei (أداة النكرة)
  Emma (s) (اسم علم)
  fem خمسة
et  fly (s) طائرة
  gammel (a) كبير/ قديم / مسن
  Gardermoen (s) (اسم علم)
  han هو
  hun هي
  i (p) في / على / إلى
å  komme (v) أن يصل
en  mamma (s) أم / ماما
  med (p) مع
  Norge (s) النرويج
  og و
  oss ـنا
en  pappa (s) أب / بابا
  Paris (s) (اسم علم)
å  reise (v) أن يسافر
  sammen (d) معاً
å  snakke (v) أن يتكلم / يتحدث
  til (p) إلى
å  vente (v) أن ينتظر
  vi نحن
et  år (s) سنة / عام


substantiv = s (اسم)
verb = v (فعل)
adjektiv = a (صفة)
adverb = d (ظرف)
preposisjon = p (حرف جر)

Flashcard exercises on Quizlet.com