2 Vocabulary

  الكلمة كتابة صوتية تصريف العربية النص  
alt (all)/¹ɑlt/كل / الكل 02C
alt i orden/¹ɑlt i ¹ordṇ/كل شيء على ما يرام 02C
bare/²bɑːre/فقط 02Dd
bare bra!/²bɑːre ¹brɑː/لا بأس! 02Dd
bor (å bo)/buːr/أن يسكن 02Av
bra/¹brɑː/bra, braجيد 02Ca
ei dame/æi ²dɑːme/dama, damer, dameneسيدة 02As
de/¹diː/هم 02B
deg/¹dæi/ـكَ / ـكِ (مفرد) 02B
dere/²deːre/أنتم / أنتما 02C
det/¹deː/ذلك 02B
det går bra!/de gor ¹brɑː/الأمور بخير! 02D
å dra/o ¹drɑː/drar, dro, har drattأن يذهب 02Dv
ei/¹æi/(أداة النكرة) 02A
Emma/²emɑ/(اسم علم) 02As
en/¹eːn/(أداة النكرة (مذكر/ مؤنث 02B
et/¹et/أداة النكرة (حيادي) 02B
fem/¹fem/خمسة 02A
Fjordvik/²fjuːrˌviːk/(اسم علم) 02Bs
fjorten/²fjuʈɳ̩/أربعة عشر 02C
et fly/et ¹flyː/flyet, fly, flyeneطائرة 02As
å flytte/o ²flyte/flytter, flyttet, har flyttetأن ينتقل 02Cv
fransk/frɑnsk/fransk, franskeفرنسي 02Ba
førti/¹føʈi/أربعون 02B
gammel/²gɑmel/gammelt, gamleكبير/ قديم / مسن 02Aa
Gardermoen/²ɡɑrderˌmuːn̩/(اسم علم) 02As
gift/¹jift/gift, gifteمتزوج 02Ba
en gutt/en ¹gʉt/gutten, gutter, gutteneولد / صبي 02Bs
å /o ¹goː/går, gikk, har gåttأن يمشي 02Dv
å ha/o ¹hɑː/har, hadde, har hattيملك / يكون له / لدى 02Bv
ha det bra!/¹hɑː de ¹brɑː/مع السلامة! 02C
ha det!/¹hɑː de/مع السلامة! 02C
han/¹hɑn/هو 02A
her/¹hæːr/هنا 02Bd
hjem/et ¹jem/إلى البيت 02Dd
et hjem/¹jem/hjemmet, hjem, hjemmeneبيت 02Ds
hun/¹hʉn/هي 02A
hvordan/¹vuɖɑn/كيف 02D
i/¹iː/في / على / إلى 02Ap
igjen/i¹jen/مجدداً 02Dd
ikke/²ike/ليس 02Cd
ja/¹jɑː/نعم 02B
ei jente/æi ²jente/jenta, jenter, jenteneبنت 02Bs
en kafé/en kɑ¹feː/kafeen, kafeer, kafeeneكافيه 02Bs
å kjøre/o ²çøːre/kjører, kjørte, har kjørtان يقود 02Dv
å komme/o ²kome/kommer, kom, har kommetأن يصل 02Av
å kontrollere/o kuntru¹leːre/kontrollerer, kontrollerte, har kontrollertأن يفتش يدقق 02Cv
lang/¹lɑŋ/langt, langeطويل 02Da
ledig/²leːdi/ledig, ledigeفارغ / شاغر / غير محجوز 02Ba
like/²liːke/نفس مثل 02B
ei lufthavn/æi ¹lʉftˌhɑvn/lufthavna, lufthavner, lufthavneneمطار 02Bs
en mamma/en ²mɑmɑ/mammaen, mammaer, mammaeneأم / ماما 02As
en mann/en ¹mɑn/mannen, menn, menneneرجل 02Cs
med/¹meː/مع 02Ap
men/¹men/لكن 02C
en måte/en ²moːte/måten, måter, måteneطريقة 02Bs
nei/¹næi/لا 02C
Norge/²norge/النرويج 02As
/¹noː/الآن 02Bd
og/oːg/و 02A
også/¹oso/أيضاً 02Bd
OK/¹u:¹koː/حسناً 02C
Ola/²uːlɑ/(اسم علم) 02Bs
en orden/en ¹ordṇ/ordenen, ordner, ordneneنظام 02Cs
Oslo/²uʃɭu/(اسم علم) 02Bs
oss/¹os/ـنا 02A
en pappa/en ²pɑpɑ/pappaen, pappaer, pappaeneأب / بابا 02As
Paris/pɑ¹riːs/(اسم علم) 02As
et pass/et ¹pɑs/passet, pass, passeneجواز سفر 02Cs
en passkontroll/en ¹pɑskunˌtrol/passkontrollen, passkontroller, passkontrolleneمراقبة الجوازات 02Cs
å reise/o ²ræise/reiser, reiste, har reistأن يسافر 02Av
å rope/o ²ruːpe/roper, ropte, har roptأن يصيح 02Dv
sammen/¹sɑmen/معاً 02Ad
å se/o ¹seː/ ser, så, har sett أن يرى 02Dv
å sitte/o ²site/sitter, satt, har sittetأن يجلس 02Bv
å snakke/o ²snɑke/snakker, snakket, har snakketأن يتكلم / يتحدث 02Av
å stå/o ¹stoː/står, sto, har ståttأن يقف 02Dv
/¹soː/كذلك 02Bd
å ta/o ¹tɑː/tar, tok, har tattأن يأخذ 02Dv
en takk/en ¹tɑk/takkenشكر 02Bs
takk/¹tɑk/شكراً 02B
til/¹til/إلى 02Ap
en time/en ²tiːme/timen, timer, timeneساعة 02Ds
trettiåtte/treti²ote/ثمانٍ وثلاثون 02C
trøtt/¹trøt/trøtt, trøtteمتعب 02Da
unnskyld/¹ʉɳˌʃyl/عذراً 02B
velkommen/vel¹komen/أهلاً وسهلاً 02D
å vente/o ²vente/venter, ventet, har ventetأن ينتظر 02Av
vi/¹viː/نحن 02A
vær (å være)/¹væːr/كن! 02Bv
vær så god!/¹væʃe ¹guː/أهلاً وسهلاً! / تفضل! / على الرحب والسعة! 02B
å være/o ²væːre/er, var, har værtأن يكون 02Bv
et år/et ¹oːr/året, år, åreneسنة / عام 02As

النص = رقم النص حيث تم استخدام الكلمة للمرة اﻷولى


substantiv = s (اسم)
verb = v (فعل)
adjektiv = a (صفة)
adverb = d (ظرف)
preposisjon = p (حرف جر)