Oppslag i bokmålsordboka - skript

2C Passkontroll

2C Passkontroll

 ►100% 

 ► 70%  سجّل

Cecilie er norsk. Hun er trettiåtte år gammel. Hun er gift med Benjamin. Hun reiser fra Frankrike til Norge sammen med Dina og Alex. Nå snakker de med en mann. Han kontrollerer pass.

Mann: Er du norsk?

Cecilie: Ja, jeg er norsk.

M: Har du pass?

C: Ja, her er det, vær så god!

M: Takk. Du heter Cecilie Hansen Vidal. Hvor kommer du fra nå?

C: Jeg kommer fra Paris.

M: Bor dere i Norge?

C: Nei, men vi flytter til Norge nå.

M: Du har en gutt. Har han også norsk pass?

C: Nei, han har ikke norsk pass. Han har fransk pass, her er det.

M: OK. Du har også ei jente. Hva heter hun?

C: Hun heter Dina.

M: Hvor gammel er du, Dina?

Dina: Jeg er fjorten år.

M: Har du pass?

D: Ja, vær så god!

M: Takk, alt i orden. Ha det bra!

C: Ha det bra!

D: Ha det!

2C Vocabulary

  alt (all) كل / الكل
  alt i orden كل شيء على ما يرام
  bra (a) جيد
  dere أنتم / أنتما
  fjorten أربعة عشر
å  flytte (v) أن ينتقل
  ha det bra! مع السلامة!
  ha det! مع السلامة!
  ikke (d) ليس
å  kontrollere (v) أن يفتش يدقق
en  mann (s) رجل
  men لكن
  nei لا
  OK حسناً
en  orden (s) نظام
et  pass (s) جواز سفر
en  passkontroll (s) مراقبة الجوازات
  trettiåtte ثمانٍ وثلاثون


substantiv = s (اسم)
verb = v (فعل)
adjektiv = a (صفة)
adverb = d (ظرف)
preposisjon = p (حرف جر)

Flashcard exercises on Quizlet.com