3 Vocabulary

  الكلمة كتابة صوتية تصريف العربية النص  
ei adresse/æi ɑ¹drese/ adressa, adresser, adressene عنوان 03Bs
alene/ɑ²leːne/وحيداً 03Dd
Anne/²ɑne/(اسم علم) 03Bs
av/¹ɑːv/من 03Bp
et bad/et ¹bɑːd/badet, bad, badeneحمام 03Cs
en balkong/en bɑl¹koŋ/balkongen, balkonger, balkongeneشرفة / بلكون 03Cs
en barnehage/en ²bɑːɳeˌhɑːge/barnehagen, barnehager, barnehageneروضة 03As
en benk/en ¹beŋk/benken, benker, benkeneمنضدة المطبخ 03Cs
et besøk/et be¹søːk/besøket, besøk, besøkeneزيارة 03Cs
å besøke/o be¹søːke/besøker, besøkte, har besøktأن يزور 03Cv
en bil/en ¹biːl/bilen, biler, bileneسيارة 03Bs
et bilde/et ²bilde/bildet, bilder, bildeneصورة 03Ds
å bli/o ¹bliː/blir, ble, har blittأن يصبح 03Dv
ei bluse/æi ²blʉːse/blusa, bluser, bluseneقميص 03Ds
å bo/o ¹buː/bor, bodde, har boddأن يسكن 03Av
et bord/et ¹buːr/bordet, bord, bordeneطاولة 03As
borte/²buʈe/بعيداً 03Cd
ei bukse/æi ²bukse/buksa, bukser, bukseneبنطلون 03Ds
å bytte/o ²byte/bytter, byttet, har byttetأن يبدل 03Dv
å bære/o ²bæːre/bærer, bar, har båretأن يحمل 03Bv
dem/¹dem/هم 03C
den/¹den/هو / هي 03C
der/¹dæːr/هناك 03Cd
der borte/¹dæ:r ²buʈe/هناك بعيداً 03C
dette/²dete/هذا 03B
din/¹diːn/di, ditt, dineـكَ / ـكِ / لكَ / لكِ 03B
Dinas/²diːnɑs/لدينا 03Ds
Drammen/¹drɑmen/(اسم علم) 03Bs
en dusj/en ¹dʉʃ/dusjen, dusjer, dusjeneدوش 03Cs
ei dør/æi ¹døːr/døra, dører, døreneباب 03Ds
ett/¹et/واحد 03B
etter/²eter/بعد 03Bp
en ettermiddag/²etermiˌdɑːg/ettermiddagen, ettermiddager, ettermiddageneبعد الظهر 03Cs
Facebook/¹feisˌbʉk/(اسم علم) 03Ds
en familie/en fɑ¹miːlje/familien, familier, familieneعائلة 03Bs
å finne/o ²fine/finner, fant, har funnetأن يجد 03Av
fire/²fiːre/أربعة 03B
en flyttebil/en ²flyteˌbiːl/flyttebilen, flyttebiler, flyttebileneسيارة نقل 03As
et flyttebyrå/et ²flytebyˌroː/flyttebyrået, flyttebyråer, flyttebyråeneشركة نقل 03Bs
for/¹for/لِ / بسبب 03Dp
foran/¹forɑn/أمام 03Dp
en formiddag/en ²formiˌdɑːɡ/formiddagen, formiddager, formiddageneقبل الظهر 03Bs
en frokost/¹fruːkost/frokosten, frokoster, frokosteneفطور 03As
en gang/en ¹gɑŋ/gangen, ganger, gangeneممر 03Cs
en garasje/en ɡɑ¹rɑːʃe/garasjen, garasjer, garasjeneكراج 03Cs
å gjøre/o ²jøːre/gjør, gjorde, har gjortأن يفعل 03Av
grei/¹græi/greit, greieعلى ما يرام 03Ca
Hans/¹hɑns/(اسم علم) 03Bs
å hente/o ²hente/henter, hentet, har hentetأن يجلب 03Dv
å hjelpe/o ²jelpe/hjelper, hjalp, har hjulpetأن يساعد 03Bv
hjemme/²jeme/في المنزل 03Ad
et hjørne/et ²jøːɳe/hjørnet, hjørner, hjørneneزاوية 03Cs
å hoppe/o ²hope/hopper, hoppet, har hoppetأن يقفز 03Cv
et hus/et ¹hʉːs/huset, hus, huseneمنزل 03Bs
ei hylle/æi ²hyle/hylla, hyller, hylleneرف 03Ds
å høre/o ²høːre/hører, hørte, har hørtأن يسمع 03Dv
et hår/et ¹hoːr/håret, hår, håreneشعر 03Ds
i dag/i ¹dɑːg/اليوم 03Ad
inn/¹in/إلى الداخل 03Ad
ei jakke/æi ²jɑke/jakka, jakker, jakkeneسترة 03Ds
å jobbe/o ²jobe/jobber, jobbet, har jobbetأن يعمل 03Av
Justin Bieber/¹dʒøstin ¹biːber/(اسم علم) 03Ds
å kalle/o ²kale/kaller, kalte, har kaltأن ينادي / أن يسمي 03Bv
et kamera/et ¹kɑːmerɑ/kameraet, kameraer, kameraeneكاميرا 03Ds
kan (å kunne)/¹kɑn/يستطيع 03Bv
kjempefint/²çempeˌfiːnt/kjempefint, kjempefineجميل جداً 03Da
å kjenne/o ²çene/kjenner, kjente, har kjentأن يشعر / أن يعرف 03Av
et kjøkken/et ¹çøken/kjøkkenet, kjøkken, kjøkkeneneمطبخ 03Cs
et kjøleskap/et ²çøːleˌskɑp/kjøleskapet, kjøleskap, kjøleskapeneبرّاد 03Cs
å kjøpe/o ²çøːpe/kjøper, kjøpte, har kjøptأن يشتري 03Cv
et klesskap/et ²kleːˌskɑːp/klesskapet, klesskap, klesskapeneخزانة 03Ds
en komfyr/en kum¹fyːr/komfyren, komfyrer, komfyreneموقد 03Cs
en kommode/en ku¹muːde/kommoden, kommoder, kommodeneكمودينة 03Ds
ei kone/æi ²kuːne/kona, koner, koneneزوجة 03Bs
å kunne/o ²kʉne/kan, kunne, har kunnetأن يستطيع 03Bv
et kvarter/et kvɑ¹ʈeːr/kvarteret, kvarterer, kvartereneربع ساعة 03Bs
en kveld/en ¹kvel/kvelden, kvelder, kveldeneمساء 03Ds
en lastebil/en ²lɑsteˌbiːl/lastebilen, lastebiler, lastebileneشاحنة 03Bs
å le/o ¹leː/ler, lo, har leddأن يضحك 03Av
en leilighet/en ²læiliˌheːt/leiligheten, leiligheter, leiligheteneشقة 03Cs
en lenestol/en ²leːneˌstuːl/lenestolen, lenestoler, lenestoleneكرسي 03Cs
å ligge/o ²lige/ligger, lå, har liggetأن يتمدد 03Av
å like/o ²liːke/liker, likte, har liktأن يعجب 03Cv
å løpe/o ²løːpe/løper, løp, har løptأن يركض 03Cv
en madrass/en mɑ¹drɑs/madrassen, madrasser, madrasseneفراش 03As
en mandag/en ¹mɑnˌdɑːg/mandagen, mandager, mandageneيوم الاثنين 03As
meg/¹mæi/ـني 03B
mellom/¹melom/بين 03Dp
min/¹miːn/mi, mitt, mineـي / لي 03B
en morfar/en ¹murˌfɑr/morfaren, morfedre, morfedreneجد (من طرف الأم) 03Cs
en morgen/en ²moːoɳ/morgenen, morgener, morgeneneصباح 03As
ei mormor/æi ¹murˌmur/mormora, mormødre, mormødreneجدة (من طرف الأم) 03Cs
morsom/²muʃom/morsomt, morsommeمضحك 03Aa
musikk/mʉ¹sik/musikkenموسيقى 03Ds
et møbel/et ¹møːbel/møbelet, møbler, møbleneقطعة أثاث 03Bs
å møte/o ²møːte/møter, møtte, har møttأن يقابل 03Bv
må (å måtte)/¹moː/ يجب عليه أن ... (أن يجب) 03Av
å måtte/o ²mote/må, måtte, har måttetأن يجب 03Av
en nabo/en ²nɑːbo/naboen, naboer, naboeneجار 03Bs
et nabohus/et ²nɑːboˌhʉːs/nabohuset, nabohus, nabohuseneمنزل مجاور 03Bs
noe (noen)/²nuːe/شيء 03A
Olsen/¹ulsṇ/(اسم علم) 03Bs
en oppvaskmaskin/en ²opˌvɑskmɑˌʃiːn/oppvaskmaskinen, oppvaskmaskiner, oppvaskmaskineneجلاية صحون 03Cs
å ordne/o ²ordne/ordner, ordnet, har ordnetأن يرتب 03Dv
Osloveien/²uʃɭuˌvæien/(اسم علم) 03Bs
en plass/en ¹plɑs/plassen, plasser, plasseneمكان 03Cs
riktig/²rikti/riktig, riktigeصحيح 03Ba
å ringe/o ²riŋe/ringer, ringte, har ringtأن يتصل 03Cv
et rom/et ¹rum/rommet, rom, rommeneغرفة 03Ds
rundt/¹rʉnt/حول 03Ap
et salongbord/et sɑ¹loŋˌbuːr/salongbordet, salongbord, salongbordeneطاولة القهوة 03Cs
seks/¹seks/ستة 03C
ei seng/æi ¹seŋ/senga, senger, sengeneسرير 03Ds
å si/o ¹siː/sier, sa, har sagtأن يقول 03Av
en sjåfør/en ʃo¹føːr/sjåføren, sjåfører, sjåføreneسائق 03Bs
skal (å skulle)/¹skɑl/سوف 03Av
et skap/et ¹skɑːp/skapet, skap, skapeneخزانة 03Ds
et skjørt/et ¹ʃøʈ/skjørtet, skjørt, skjørteneتنورة 03Ds
en sko/en ¹skuː/skoen, sko, skoeneحذاء 03Ds
en skole/en ²skuːle/skolen, skoler, skoleneمدرسة 03As
et skrivebord/et ²skriːveˌbuːr/skrivebordet, skrivebord, skrivebordeneمكتب 03Ds
å skulle/o ²skʉle/skal, skulle, har skulletأن سوف 03Av
å smile/o ²smiːle/smiler, smilte, har smiltأن يبتسم 03Av
en sminke/en ²smiŋke/sminken, sminker, sminkeneماكياج 03Ds
snart/¹snɑːʈ/snart, snareقريباً 03Cd
en sofa/en ¹suːfɑ/sofaen, sofaer, sofaeneكنبة 03Cs
et soverom/et ²soːveˌrum/soveromet, soverom, soverommeneغرفة نوم 03Cs
et speil/et ¹spæil/speilet, speil, speileneمرآة 03Ds
å spise/o ²spiːse/spiser, spiste, har spistأن يأكل 03Av
et spisebord/et ²spiːseˌbuːr/spisebordet, spisebord, spisebordeneطاولة العشاء 03Cs
å spørre/²spøre/spør, spurte, har spurtأن يسأل 03Cv
en stol/en ¹stuːl/stolen, stoler, stoleneكرسي 03Bs
å stoppe/o ²stope/stopper, stoppet, har stoppetأن يتوقف 03Bv
stor/¹stuːr/stort, storeكبير 03Ca
ei stue/æi ²stʉːe/stua, stuer, stueneغرفة الجلوس 03Cs
å synge/o ²syŋe/synger, sang, har sungetأن يغني 03Dv
/¹soː/ف / ثم 03Dd
en telefon/en tele¹fuːn/telefonen, telefoner, telefoneneهاتف 03Cs
å tenke/o ²teŋke/tenker, tenkte, har tenktأن يفكر 03Av
en tirsdag/en ¹tiːʃˌɖɑːg/tirsdagen, tirsdager, tirsdageneيوم الثلاثاء 03Cs
to/¹tuː/اثنان 03B
ei trapp/æi ¹trɑp/trappa, trapper, trappeneدرج 03Cs
tre/¹treː/ثلاثة 03C
ei T-skjorte/æi ¹teːˌʃuʈe/T-skjorta, T-skjorter, T-skjorteneكنزة 03Ds
en TV/en ²teːve/TV-en, TV-er, TV-eneتلفاز 03Cs
et undertøy/et ²ʉneˌʈøy/undertøyet, undertøy, undertøyeneلباس داخلي 03Ds
ut/¹ʉːt/إلى الخارج 03Bd
utenfor/²ʉːtenˌfor/في الخارج 03Bp
å vaske/o ²vɑske/vasker, vasket, har vasketأن ينظف 03Cv
en vaskemaskin/en ²vɑskemɑˌʃin/vaskemaskinen, vaskemaskiner, vaskemaskineneغسالة 03Cs
ved/¹veː/عند 03Dp
en vegg/en ¹veɡ/veggen, vegger, veggeneحائط 03Ds
en venn/en ¹ven/vennen, venner, venneneصديق 03As
vil (å ville)/¹vil/يريد 03Cv
å ville/o ²vile/vil, ville, har villetأن يريد 03Cv
et vindu/et ²vindʉ/vinduet, vinduer, vindueneنافذة 03Ds
våken/²voːken/våkent, våkneمستيقظ 03Aa
å våkne/o ²voːkne/våkner, våknet, har våknetأن يستيقظ 03Av

النص = رقم النص حيث تم استخدام الكلمة للمرة اﻷولى


substantiv = s (اسم)
verb = v (فعل)
adjektiv = a (صفة)
adverb = d (ظرف)
preposisjon = p (حرف جر)