Oppslag i bokmålsordboka - skript

3B Flyttebilen kommer

3B Flyttebilen kommer

 ►100% 

 ► 70%  سجّل

Familien Vidal bor i et hus med fire madrasser, fire stoler og ett bord. Det er alt. De venter på en flyttebil med møbler fra Frankrike. Bilen skal komme på mandag.

Mandag formiddag stopper en lastebil utenfor huset. Benjamin går ut og snakker med sjåføren.

Ben: Hei!

Sjåfør: Hei, vi er fra Drammen flyttebyrå. Er dette Osloveien 24 A?

B: Ja, det er riktig adresse.

S: Er du Benjamin Vidal?

B: Ja, det er riktig!

S: Fint! Vi skal bære inn møblene.

To menn kommer ut av lastebilen. Benjamin roper på Cecilie og Alex. De kommer ut og hjelper mennene. Etter et kvarter kommer en nabo.

Hans: Hei! Jeg er naboen din. Jeg heter Hans Olsen.

Ben: Jeg heter Benjamin Vidal, men du kan kalle meg Ben.

H: Hyggelig å møte deg, Ben.

B: Her er familien min. Kona heter Cecilie.

H: God dag, jeg bor i nabohuset sammen med Anne.

Cecilie: God dag!

B: Og her er Alex. Vi har også ei jente, hun heter Dina.

H: Hyggelig å hilse på dere!

Pappesker. Foto: Johannes Jansson

3B Vocabulary

ei  adresse (s) عنوان
  Anne (s) (اسم علم)
  av (p) من
en  bil (s) سيارة
å  bære (v) أن يحمل
  dette هذا
  din ـكَ / ـكِ / لكَ / لكِ
  Drammen (s) (اسم علم)
  ett واحد
  etter (p) بعد
en  familie (s) عائلة
  fire أربعة
et  flyttebyrå (s) شركة نقل
en  formiddag (s) قبل الظهر
  Hans (s) (اسم علم)
å  hjelpe (v) أن يساعد
et  hus (s) منزل
å  kalle (v) أن ينادي / أن يسمي
  kan (å kunne) (v) يستطيع
ei  kone (s) زوجة
å  kunne (v) أن يستطيع
et  kvarter (s) ربع ساعة
en  lastebil (s) شاحنة
  meg ـني
  min ـي / لي
et  møbel (s) قطعة أثاث
å  møte (v) أن يقابل
en  nabo (s) جار
et  nabohus (s) منزل مجاور
  Olsen (s) (اسم علم)
  Osloveien (s) (اسم علم)
  riktig (a) صحيح
en  sjåfør (s) سائق
en  stol (s) كرسي
å  stoppe (v) أن يتوقف
  to اثنان
  ut (d) إلى الخارج
  utenfor (p) في الخارج


substantiv = s (اسم)
verb = v (فعل)
adjektiv = a (صفة)
adverb = d (ظرف)
preposisjon = p (حرف جر)

Flashcard exercises on Quizlet.com